بستن
-«نقد از ديدگاه عابد الجابري» در سراي اهل قلم
[ادامه خبر]
بستن
-تمديد مهلت نام‌نويسي بيمه تكميلي نويسندگان
[ادامه خبر]
بستن
-عضويت ۱۹۵ ناشر جديد در شابك طي ۶ ماه گذشته/ تهران در رتبه نخست
[ادامه خبر]
بستن
-فهرست‌نويسي 663 عنوان كتاب خارجي در خانه ترجمه
[ادامه خبر]
بستن
-از برگزاري كارگاه‌هاي آشنايي با بانك‌هاي اطلاعات تا ارائه شابك براي اهالي كتاب
[ادامه خبر]
بستن
-تبريزي‌ها در صدر/ استقبال از سامانه اهل قلم
[ادامه خبر]
[آرشیو]