ابزار وبمستر

فهرست كتاب هاي انتشارات خانه كتاب تعداد يافت شده (415)                 تعداد :  ركورد در یک صفحه
1- يادنامه استاد عزيزالله عطاردي
به‌اهتمام:سيدمحمدحسين حكيم - خانه كتاب - 432 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 180000 ريال - 1 -184-222-600-978
2- نشر كتاب، مشكلات موجود و راه‌كارهاي پيش رو
به‌اهتمام:داريوش مطلبي؛ ويراستار:مرتضي مرتضايي - خانه كتاب - 212 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 80000 ريال - 7 -182-222-600-978
3- طبري‌پژوهي: انديشه‌گزاري طبري، نابغه ايراني
گردآورنده:محمدحسين ساكت - خانه كتاب - 1058 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1393 - 1500 نسخه - 470000 ريال - 4 -167-222-600-978
4- طبري‌پژوهي: انديشه‌گزاري طبري، نابغه ايراني
گردآورنده:محمدحسين ساكت - خانه كتاب - 822 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1393 - 1500 نسخه - 380000 ريال - 1 -168-222-600-978
5- كتابشناسي ماه: خرداد ماه 1393
زيرنظر:سيدفريد قاسمي - خانه كتاب - 700 صفحه - رحلي (شوميز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 150000 ريال - 8 -172-222-600-978
6- كتابشناسي ماه: ارديبهشت ماه 1393
زيرنظر:سيدفريد قاسمي - خانه كتاب - 500 صفحه - رحلي (شوميز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 150000 ريال - 1 -171-222-600-978
7- كتابشناسي ماه: فروردين ماه 1393
زيرنظر:سيدفريد قاسمي - خانه كتاب - 360 صفحه - رحلي (شوميز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 150000 ريال - 4 -170-222-600-978
8- كتابشناسي ماه: شهريور ماه 1393
زيرنظر:سيدفريد قاسمي - خانه كتاب - 638 صفحه - رحلي (شوميز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 150000 ريال - 9 -175-222-600-978
9- كتابشناسي ماه: مرداد ماه 1393
زيرنظر:سيدفريد قاسمي - خانه كتاب - 560 صفحه - رحلي (شوميز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 150000 ريال - 2 -174-222-600-978
10- كتابشناسي ماه: تير ماه 1393
زيرنظر:سيدفريد قاسمي - خانه كتاب - 720 صفحه - رحلي (شوميز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 150000 ريال - 5 -173-222-600-978
 

مشاهده صفحه 1از 42 

 
[فراموشی کلمه عبور]
[ثبت نام]