لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(26)
چاپ مجدد (10)
تالیف (14)
ترجمه (22)
تهران (19)
شهرستان (17)
كودك و نوجوان (8)
كمك درسی و آموزشی (8)

تعداد یافت شده (36) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- وجود و زمان "درآمد"
نويسنده:مارتین هیدگر ؛ مترجم:منوچهر اسدی - نشر پرسش - دیویی: 193 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 10000 ریال - 5 -41-6629-964 انتخاب
2- پرسشهای چهارگزینه‌ای و پاسخهای تشریحی دستور زبان فارسی و آئین‌ نگارش (5)
نويسنده:منوچهر اسدی ؛ نويسنده:ناصر احمدزاده ؛ ويراستار:هادی شریفی‌نیا - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 4fa5.076 - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 3000 ریال - 5 -284-436-964 انتخاب
3- کتاب فیلسوف "مطالعات نظری"
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ مترجم:منوچهر اسدی - پرسش - دیویی: 700 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 150000 ریال - 1 -048-265-600-978 انتخاب
4- موقف
نويسنده:مارتین هیدگر ؛ مترجم:منوچهر اسدی - پرسش - دیویی: 193 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 4 -80-8687-964-978 انتخاب
5- درس آخر
نويسنده:محمد یزدان‌پناه ؛ ويراستار:منوچهر اسدی - درج - دیویی: 8fa3.62 - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3100 ریال - 9 -5-91766-964 انتخاب
6- درآمدی بر فلسفه (تفکر و شاعری)
نويسنده:مارتین هیدگر ؛ مترجم:منوچهر اسدی - پرسش - دیویی: 193 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 15000 ریال - 2 -91-6629-964-978 انتخاب
7- نه هر زیدی
نويسنده:رضا حسین‌بیگی ؛ ويراستار:منوچهر اسدی - درج - دیویی: 8fa3.62 - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2500 ریال - 0 -4-91766-964 انتخاب
8- پایان مدرنیته
نويسنده:جانی واتیمو ؛ مترجم:منوچهر اسدی - پرسش - دیویی: 149.8 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 23000 ریال - 1 -69-6629-964-978 انتخاب
9- نقادی هیدگر بر ناسیونال سوسیالیسم و تکنیک به انضمام سه مقاله از ات / گادامر / دریدا
نويسنده:سیلویر ویه‌تا ؛ مترجم:منوچهر اسدی - پرسش - دیویی: 193 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 30000 ریال - 6 -28-8687-964-978 انتخاب
10- راه‌های جنگلی
نويسنده:مارتین هایدگر ؛ مترجم:منوچهر اسدی - درج - دیویی: 700.1 - 430 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1378 - 15000 ریال - 8 -20-5654-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4