لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(26)
چاپ مجدد (10)
تالیف (14)
ترجمه (22)
تهران (19)
شهرستان (17)
كودك و نوجوان (8)
كمك درسی و آموزشی (8)

تعداد یافت شده (36) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آموزش سنجش پرسش علوم سال سوم راهنمایی
نويسنده:منوچهر اسدی - گل‌واژه - دیویی: 507 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 5000 نسخه - 4500 ریال - انتخاب
2- گنج در دریاچه مهتابی
نويسنده:کورت باومان ؛ بازنويسي:افسانه شعبان‌نژاد ؛ مترجم:منوچهر اسدی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 813 - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 9000 نسخه - 4000 ریال - 964-436-581-X انتخاب
3- چنین گفت زرتشت: کتابی برای همه کس و هیچ کس
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ مترجم:منوچهر اسدی ؛ ويراستار:محمد رنجبر - پرسش - دیویی: 193 - 488 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 2000 نسخه - 550000 ریال - 7 -89-8687-964-978 انتخاب
4- آموزش سنجش و پرسش علوم سال دوم راهنمایی
نويسنده:منوچهر اسدی - گل‌واژه - دیویی: 507 - 142 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 5000 نسخه - 4700 ریال - انتخاب
5- قرار بشر در عالم کیهانی
نويسنده:ماکس شلر ؛ مترجم:منوچهر اسدی - پرسش - دیویی: 128 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2100 نسخه - 27000 ریال - 3 -45-8687-964-978 انتخاب
6- گفتگو با هیتلر
نويسنده:هرمن رائو‌شنینگ ؛ مترجم:منوچهر اسدی - پرسش - دیویی: 943.086092 - 392 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 120000 ریال - 2 -42-8687-964-978 انتخاب
7- میراث: آثار منتشر ناشده 1873 - 1870 (کتاب دوم)
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ مترجم:منوچهر اسدی - پرسش - دیویی: 193 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2200 نسخه - 55000 ریال - 8 -40-8687-964-978 انتخاب
8- متافیزیک نیچه
نويسنده:مارتین هیدگر ؛ مترجم:منوچهر اسدی ؛ ويراستار:محمد رنجبر - پرسش - دیویی: 193 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2200 نسخه - 3 -90-6629-964 انتخاب
9- چهار بچه زمین
نويسنده:یوزف ویلکون ؛ مترجم:منوچهر اسدی - درج - دیویی: 843 - 16 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 10000 نسخه - 2000 ریال - 8 -0-91766-964 انتخاب
10- زندآگاهی فلسفه نیچه
نويسنده:اویگن فینک ؛ مترجم:منوچهر اسدی - پرسش - دیویی: 193 - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 4400 نسخه - 30000 ریال - 9 -67-6629-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4