لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(26)
چاپ مجدد (9)
تالیف (14)
ترجمه (21)
تهران (19)
شهرستان (16)
كودك و نوجوان (8)
كمك درسی و آموزشی (8)

تعداد یافت شده (35) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گنج در دریاچه مهتابی
نويسنده:کورت باومان ؛ بازنويسي:افسانه شعبان‌نژاد ؛ مترجم:منوچهر اسدی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 813 - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 9000 نسخه - 4000 ریال - 964-436-581-X انتخاب
2- درآمدی بر فلسفه (تفکر و شاعری)
نويسنده:مارتین هیدگر ؛ مترجم:منوچهر اسدی - پرسش - دیویی: 193 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 4000 نسخه - 15000 ریال - 2 -91-6629-964-978 انتخاب
3- قرار بشر در عالم کیهانی
نويسنده:ماکس شلر ؛ مترجم:منوچهر اسدی - پرسش - دیویی: 128 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2100 نسخه - 27000 ریال - 3 -45-8687-964-978 انتخاب
4- آموزش، سنجش، پرسش علوم سال سوم راهنمایی
نويسنده:منوچهر اسدی - گل‌واژه - دیویی: 507 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 5000 نسخه - 4800 ریال - 9 -82-6150-964 انتخاب
5- متافیزیک نیچه
نويسنده:مارتین هیدگر ؛ مترجم:منوچهر اسدی ؛ ويراستار:محمد رنجبر - پرسش - دیویی: 193 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 4000 نسخه - 11000 ریال - 3 -90-6629-964 انتخاب
6- میراث: آثار منتشر ناشده 1873 - 1870 "کتاب یکم"
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ مترجم:منوچهر اسدی ؛ ويراستار:محمد رنجبر - پرسش - دیویی: 193 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2200 نسخه - 55000 ریال - 8 -24-8687-964-978 انتخاب
7- زندآگاهی فلسفه نیچه
نويسنده:اویگن فینک ؛ مترجم:منوچهر اسدی - پرسش - دیویی: 193 - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 4400 نسخه - 30000 ریال - 9 -67-6629-964 انتخاب
8- میراث: آثار منتشر ناشده 1873 - 1870 (کتاب دوم)
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ مترجم:منوچهر اسدی - پرسش - دیویی: 193 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2200 نسخه - 55000 ریال - 8 -40-8687-964-978 انتخاب
9- پایان مدرنیته
نويسنده:جانی واتیمو ؛ مترجم:منوچهر اسدی - پرسش - دیویی: 149.8 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 23000 ریال - 1 -69-6629-964-978 انتخاب
10- آموزش، سنجش و پرسش علوم سال اول راهنمایی
نويسنده:منوچهر اسدی - گل‌واژه - دیویی: 507 - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 5000 نسخه - 3600 ریال - 6 -75-6150-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4