لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(25)
چاپ مجدد (18)
تالیف (23)
ترجمه (20)
تهران (43)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (43) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شناخت، پیشگیری و مقابله با مصرف شیشه و اکستازی
نويسنده:سیف‌الله اسدی - میکائیل - دیویی: 362.299 - 84 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 100 نسخه - 35000 ریال - 8 -35-7066-964-978 انتخاب
2- به سیگار نه بگویید
نويسنده:سیف‌الله اسدی - میکائیل - دیویی: 362.296 - 94 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 100 نسخه - 40000 ریال - 4 -33-7066-964-978 انتخاب
3- چاقی
نويسنده:سیف‌الله اسدی - اشجع - دیویی: 616.398 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1100 نسخه - 30000 ریال - 9 -51-2613-964-978 انتخاب
4- چاقی
نويسنده:سیف‌الله اسدی - میکائیل - دیویی: 616.398 - 154 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 100 نسخه - 50000 ریال - 5 -36-7066-964-978 انتخاب
5- شناخت، پیشگیری و مقابله با مصرف شیشه و اکستازی
نويسنده:سیف‌الله اسدی - اشجع - دیویی: 362.299 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1100 نسخه - 17000 ریال - 4 -30-2613-964-978 انتخاب
6- مبارزه با مرگهای ناگهانی و احیاء قلبی ریوی پیشرفته
نويسنده:ریچارد کامینز ؛ مترجم:هدایت‌الله الیاسی ؛ مترجم:سعید مالک - اشتیاق - دیویی: 616.1025 - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 5000 نسخه - 18500 ریال - 964-90722-5-X انتخاب
7- 25 مورد مقابله با استرس: آزمون طول عمر و استرس: انقلاب ضد پیری
نويسنده:رونالد کلاتس ؛ نويسنده:رابرت گلدمن ؛ مترجم:سیف‌الله اسدی - اشجع،میکائیل - دیویی: 612.68 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 2000 نسخه - 19000 ریال - 4 -14-2613-964-978 انتخاب
8- چاقی
نويسنده:سیف‌الله اسدی - میکائیل - دیویی: 616.398 - 154 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1100 نسخه - 35000 ریال - 5 -36-7066-964-978 انتخاب
9- چه کسانی می‌خواهند 150 سال زندگی کنند؟: انقلاب ضدپیری
نويسنده:رونالد کلاتس ؛ نويسنده:باب گلدمن ؛ مترجم:سیف‌الله اسدی - اشجع،میکائیل - دیویی: 612.68 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 16000 ریال - 1 -15-2613-964-978 انتخاب
10- شناخت، پیشگیری و مقابله با مصرف شیشه و اکستازی
نويسنده:سیف‌الله اسدی - میکائیل - دیویی: 362.299 - 84 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1100 نسخه - 17000 ریال - 8 -35-7066-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5