لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(25)
چاپ مجدد (18)
تالیف (23)
ترجمه (20)
تهران (43)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (43) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- موارد بالینی در ICU بر اساس حل مشکلات
نويسنده:چارلی کورک ؛ مترجم:محی‌الدین فصیحی‌هرندی ؛ مترجم:سیف‌الله اسدی - نشر میکائیل - دیویی: 610.7 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 1 -17-7066-964 انتخاب
2- ایدز
نويسنده:سیف‌الله اسدی - میکائیل - دیویی: 616.9792 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 100 نسخه - 35000 ریال - 1 -34-7066-964-978 انتخاب
3- کمبود کلیه ویتامین‌هایی که در هر سنی به موقع به بدن نمی‌رسد: ویتامین‌ها، اسیدهای آمینه و مواد معدنی برای طول عمر بیشتر: انقلاب ضد پیری
نويسنده:رونالد کلاتس ؛ نويسنده:رابرت گلدمن ؛ مترجم:سیف‌الله اسدی - اشجع - دیویی: 613.2 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 1100 نسخه - 43000 ریال - 3 -11-2613-964-978 انتخاب
4- گلچینی از کلام بزرگان
نويسنده:سیف‌الله اسدی - سراج - دیویی: 808.882 - 190 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 6 -5-93319-964 انتخاب
5- گیاهان دارویی و مواد غذایی برای طول عمر بیشتر
نويسنده:رونالد کلاتس ؛ نويسنده:باب گلدمن ؛ مترجم:سیف‌الله اسدی - اشجع - دیویی: 615.32 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 1100 نسخه - 36000 ریال - 0 -12-2613-964-978 انتخاب
6- حباب اعتیاد
نويسنده:سیف‌الله اسدی ؛ ويراستار:مریم خلیلی - اشجع،میکائیل - دیویی: 362.293 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 16000 ریال - 1 -31-2613-964-978 انتخاب
7- پیوندهای گسسته (روانشناسی طلاق)
محقق:سیف‌الله اسدی ؛ ويراستار:طاهره ولی‌پور - میکائیل،اشجع - دیویی: 155.93 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 13000 ریال - 3 -16-7066-964 انتخاب
8- خواستگاری، ازدواج، زندگی
نويسنده:سیف‌الله اسدی - هیرمند - دیویی: 306.81 - 154 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 1 -17-6974-964 انتخاب
9- خواستگاری، ازدواج، زندگی
نويسنده:سیف‌الله اسدی ؛ ويراستار:مهرنوش پورهوشیار - ورشان - دیویی: 306.81 - 154 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 9 -38-6090-964 انتخاب
10- 25 مورد مقابله با استرس: آزمون طول عمر و استرس: انقلاب ضد پیری
نويسنده:رونالد کلاتس ؛ نويسنده:رابرت گلدمن ؛ مترجم:سیف‌الله اسدی - اشجع،میکائیل - دیویی: 612.68 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 19000 ریال - 4 -14-2613-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5