لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (5)
تالیف (13)
ترجمه (1)
تهران (13)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (14) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهنمای آموزش نجات غریق
نويسنده:بهروز اسفندیاری - مهر مانا - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 5500 نسخه - 5 -1-96771-600-978 انتخاب
2- اصول حیاتبخشی و فوریت‌های امداد و نجات در اماکن آبی
نويسنده:افشین کثیرمعلم ؛ زيرنظر:بهروز اسفندیاری - مهر مانا - 56 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 5000 نسخه - 9 -1-91201-964-978 انتخاب
3- آیین‌نامه اجرایی فدراسیون نجات غریق
تهيه كننده:بهروز اسفندیاری - مهر مانا - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 3 -3-91201-964-978 انتخاب
4- ورزش‌درمانی در آب Hydrothrapy
نويسنده:بهروز اسفندیاری - بنیاد - 68 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1372 - 4000 نسخه - 800 ریال - انتخاب
5- ورزش‌درمانی در آب: هیدروتراپی
نويسنده:بهروز اسفندیاری - بنیاد - 68 صفحه - چاپ 1 سال 1369 - 3000 نسخه - 500 ریال - انتخاب
6- الگوی استخرهای شنای عمومی (استانداردها)
نويسنده:علی پورلطیفی ؛ نويسنده:زهره مشکی‌باف‌مقدم ؛ زيرنظر:بهروز اسفندیاری - درج سخن - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 31000 ریال - 2 -7-93218-600-978 انتخاب
7- مدیریت ورزشی در نجات غریق: ارتباط پرخاشگری و کمال‌گرایی با مهارتهای ارتباطی
نويسنده:محمدجواد برزگر‌محمدی ؛ نويسنده:عباس خدایاری ؛ زيرنظر:بهروز اسفندیاری - نشر دا - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 110000 ریال - 2 -8-95356-600-978 انتخاب
8- الریاضه المائیه علاج طبی
نويسنده:بهروز اسفندیاری - فدراسیون نجات غریق - 70 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 5000 نسخه - 1600 ریال - انتخاب
9- البدایه فی انقاذ الغریق
نويسنده:بهروز اسفندیاری ؛ مترجم:قاسم معدل - فدراسیون نجات غریق - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 5000 نسخه - انتخاب
10- راهنمای آموزش نجات غریق
نويسنده:بهروز اسفندیاری - فدراسیون نجات غریق - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 5000 نسخه - 1000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2