لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(199)
چاپ مجدد (439)
تالیف (576)
ترجمه (62)
تهران (636)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (631)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (638) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خیابان
شاعر:مریم اسلامی ؛ تصويرگر:محسن حسن‌پور - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 10000 ریال - 6 -068-251-600-978 انتخاب
2- کجا یه دوست خوب هست (غلبه بر خجالت)
شاعر:مریم اسلامی ؛ شاعر:زهرا موسوی ؛ تصويرگر:نیلوفر برومند - با فرزندان - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 50000 ریال - 8 -13-7243-600-978 انتخاب
3- چی می‌خوام، چی نمی‌خوام (تصمیم‌گیری درست)
شاعر:مریم اسلامی ؛ شاعر:زهرا موسوی ؛ تصويرگر:نسیم بهاری - با فرزندان - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 50000 ریال - 5 -14-7243-600-978 انتخاب
4- شهربازی
شاعر:مریم اسلامی ؛ تصويرگر:محسن حسن‌پور - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 7000 ریال - 3 -069-251-600-978 انتخاب
5- دنگ و دنگ، شعر و رنگ
نويسنده:مریم اسلامی ؛ تصويرگر:محسن حسن‌پور - قدیانی - دیویی: 793.7 - 12 صفحه - (در6جلد ) - جلد 6 - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 6000 ریال - 8 -748-536-964-978 انتخاب
6- لالا لالا گل برف
شاعر:مریم اسلامی ؛ تصويرگر:محدثه محمدی - گوهر اندیشه - دیویی: 398.8 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 0 -53-5878-600-978 انتخاب
7- دست نزنی به تنم
شاعر:مریم اسلامی ؛ ويراستار:فهیمه شانه ؛ تصويرگر:غزاله بیگدلو - غنچه - دیویی: 8fa1.62 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 70000 ریال - 4 -33-8406-600-978 انتخاب
8- خرسی مریضه تب داره
نويسنده:کارما ویلسون ؛ شاعر:مریم اسلامی ؛ مترجم:فیروزه کاتب - پرتقال - دیویی: 8fa1.62 - 30 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 120000 ریال - 1 -36-8347-600-978 انتخاب
9- نه مزرعه نه کاری، پس کامیون سواری
نويسنده:آلیس شرتل ؛ شاعر:مریم اسلامی ؛ مترجم:مهناز بهرامی - پرتقال - دیویی: 8fa1.62 - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 150000 ریال - 3 -45-8347-600-978 انتخاب
10- کجا بگم حق با منه (رعایت حقوق دیگران)
شاعر:مریم اسلامی ؛ شاعر:زهرا موسوی ؛ تصويرگر:نیلوفر برومند - با فرزندان - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 50000 ریال - 1 -09-7243-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 64