لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (15)
تالیف (7)
ترجمه (15)
تهران (7)
شهرستان (15)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (22) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پایه‌های علمی درمان از طریق انرژی در طب سوزنی، انرژی درمانی و ...
نويسنده:جمیز اوشمن ؛ مترجم:نادعلی اسماعیلی - نادعلی - دیویی: 615.89 - 416 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 60000 ریال - 4 -6-95124-964-978 انتخاب
2- آموزش طب سوزنی دوره متوسطه: پاتوفیزیولوژی
نويسنده:یوهانس بیشکو ؛ مترجم:نادعلی اسماعیلی ؛ مترجم:انسیه بابائی - نادعلی - دیویی: 615.892 - 232 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 75000 ریال - 8 -5-94910-964 انتخاب
3- درمانهای عجیب در طب چینی
نويسنده:جنجتانو چن ؛ مترجم:نادعلی اسماعیلی - نادعلی - دیویی: 610.951 - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 55000 ریال - 1 -7-95124-964-978 انتخاب
4- ترک اعتیاد با روش طب سوزنی: روش جدید خوددرمانی
نويسنده:نادعلی اسماعیلی - پردیس 57 - دیویی: 616.86320692 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 9000 ریال - انتخاب
5- آموزش طب سوزنی: درمان صد نوع بیماری: دوره متوسطه
نويسنده:الکساندر منگ‌چاو-لای ؛ مترجم:نادعلی اسماعیلی - نادعلی - دیویی: 615.82595 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 60000 ریال - 1 -3-94910-964 انتخاب
6- از سرگردانی تا نجات
نويسنده:نادعلی اسماعیلی - نادعلی - دیویی: 297.464 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 8000 ریال - 7 -0-94910-964 انتخاب
7- آموزش طب سوزنی: دوره مقدماتی
نويسنده:یوهانس بیشکو ؛ مترجم:نادعلی اسماعیلی - نادعلی - دیویی: 615.892 - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1393 - 110000 ریال - 964-94910-4-X انتخاب
8- الهام و عرفان، منشاء آرامش و خوشبختی
نويسنده:نادعلی اسماعیلی - نادعلی - دیویی: 297.353 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 10000 ریال - 5 -1-94910-964 انتخاب
9- آموزش طب سوزنی دوره متوسطه: پاتوفیزیولوژی
نويسنده:یوهانس بیشکو ؛ مترجم:نادعلی اسماعیلی ؛ مترجم:انسیه بابائی - نادعلی - دیویی: 615.892 - 232 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1393 - 80000 ریال - 8 -5-94910-964 انتخاب
10- آموزش طب سوزنی: دوره مقدماتی
نويسنده:یوهانس بیشکو ؛ مترجم:نادعلی اسماعیلی - پردیس - دیویی: 615.892 - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 22000 ریال - 9 -3-90817-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3