لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (15)
تالیف (7)
ترجمه (15)
تهران (7)
شهرستان (15)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (22) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پایه‌های علمی درمان از طریق انرژی در طب سوزنی، انرژی درمانی و ...
نويسنده:جمیز اوشمن ؛ مترجم:نادعلی اسماعیلی - نادعلی - دیویی: 615.89 - 416 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1200 نسخه - 60000 ریال - 4 -6-95124-964-978 انتخاب
2- الهام و عرفان، منشاء آرامش و خوشبختی
نويسنده:نادعلی اسماعیلی - نادعلی - دیویی: 297.353 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 5 -1-94910-964 انتخاب
3- آموزش طب سوزنی: دوره مقدماتی
نويسنده:یوهانس بیشکو ؛ مترجم:نادعلی اسماعیلی - نادعلی - دیویی: 615.892 - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 964-94910-4-X انتخاب
4- آموزش طب سوزنی گوش: تشخیص و درمان بیماریها از طریق لاله گوش (دوره پیشرفته)
نويسنده:نادعلی اسماعیلی - نادعلی - دیویی: 615.82595 - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 300 نسخه - 50000 ریال - 3 -2-94910-964 انتخاب
5- از سرگردانی تا نجات
نويسنده:نادعلی اسماعیلی - نادعلی - دیویی: 297.464 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 8000 ریال - 7 -0-94910-964 انتخاب
6- آموزش طب سوزنی دوره متوسطه: پاتوفیزیولوژی
نويسنده:یوهانس بیشکو ؛ مترجم:نادعلی اسماعیلی ؛ مترجم:انسیه بابائی - نادعلی - دیویی: 615.892 - 232 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1393 - 500 نسخه - 80000 ریال - 8 -5-94910-964 انتخاب
7- آموزش طب سوزنی (دوره متوسطه) پاتوفیزیولوژی
نويسنده:یوهانس بیشکو ؛ مترجم:نادعلی اسماعیلی ؛ مترجم:انسیه بابائی - پردیس - دیویی: 615.892 - 252 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2200 نسخه - 20000 ریال - 7 -09-7403-964 انتخاب
8- درمانهای عجیب در طب چینی
نويسنده:جنجتانو چن ؛ مترجم:نادعلی اسماعیلی - نادعلی - دیویی: 610.951 - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 1 -7-95124-964-978 انتخاب
9- آموزش طب سوزنی گوش: تشخیص و درمان بیماریها از طریق لاله گوش (دوره پیشرفته)
نويسنده:نادعلی اسماعیلی - نادعلی - دیویی: 615.82595 - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1393 - 500 نسخه - 105000 ریال - 3 -2-94910-964 انتخاب
10- پایه‌های علمی درمان از طریق انرژی در طب سوزنی، انرژی درمانی و ...
نويسنده:جمیز اوشمن ؛ مترجم:نادعلی اسماعیلی - نادعلی - دیویی: 615.89 - 416 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 4 -6-95124-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3