لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(28)
چاپ مجدد (74)
تالیف (102)
ترجمه (0)
تهران (102)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (5)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (102) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مبانی حقوق پیمان: شرح ماده به ماده موافقتنامه و شرایط عمومی پیمان
نويسنده:ابراهیم اسماعیلی‌هریسی - جاودانه،جنگل - دیویی: 346.55023 - 462 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1387 - 100000 ریال - 5 -61-2573-964-978 انتخاب
2- وکلای جوان بدانند ... (حقوق مدنی)
نويسنده:ابراهیم اسماعیلی‌هریسی - دادگستر - دیویی: 340.55 - 472 صفحه - (در9جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 140000 ریال - 6 -94-2626-964-978 انتخاب
3- حقوق مالکین آپارتمانها: به انضمام متن کامل قانون تملک آپارتمانها و آیین‌نامه اجرایی مربوطه با لحاظ آخرین اصلاحات
نويسنده:ابراهیم اسماعیلی‌هریسی - نشر دادگستر - دیویی: 346.55 - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1389 - 65000 ریال - 5 -31-6352-964-978 انتخاب
4- وکلای جوان بدانند ... (حقوق مدنی)
نويسنده:ابراهیم اسماعیلی‌هریسی - دادگستر - دیویی: 340.55 - 472 صفحه - (در9جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 210000 ریال - 6 -94-2626-964-978 انتخاب
5- مبانی حقوق پیمان: شرح ماده به ماده موافقتنامه و شرایط عمومی پیمان
نويسنده:ابراهیم اسماعیلی‌هریسی - جاودانه،جنگل - دیویی: 346.55023 - 464 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 12 سال 1394 - 200000 ریال - 5 -61-2573-964-978 انتخاب
6- وکلای جوان بدانند ...: (امور حسبی)
نويسنده:ابراهیم اسماعیلی‌هریسی - دادگستر - دیویی: 340.55 - 248 صفحه - جلد 8 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 115000 ریال - 2 -040-282-600-978 انتخاب
7- وکلای جوان بدانند ...: (حقوق ثبت)
نويسنده:ابراهیم اسماعیلی‌هریسی - دادگستر - دیویی: 340.55 - 442 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1398 - 650000 ریال - 5 -119-282-600-978 انتخاب
8- حقوق مالکین آپارتمانها: به انضمام متن کامل قانون تملک آپارتمانها و آیین‌نامه اجرایی مربوطه با لحاظ آخرین اصلاحات
نويسنده:ابراهیم اسماعیلی‌هریسی - نشر دادگستر - دیویی: 346.55 - 494 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 15 سال 1399 - 800000 ریال - 5 -31-6352-964-978 انتخاب
9- پاسخهای تحلیلی به پرسشهای اختبار (آیین دادرسی مدنی)
نويسنده:ابراهیم اسماعیلی‌هریسی - ابراهیم اسماعیلی‌هریسی - دیویی: 347.550 - 426 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 82000 ریال - 5 -5203-04-964-978 انتخاب
10- مبانی حقوق پیمان: شرح ماده به ماده موافقتنامه و شرایط عمومی پیمان
نويسنده:ابراهیم اسماعیلی‌هریسی - جاودانه،جنگل - دیویی: 346.55023 - 468 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 11 سال 1393 - 180000 ریال - 5 -61-2573-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11