لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(49)
چاپ مجدد (96)
تالیف (145)
ترجمه (0)
تهران (115)
شهرستان (30)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (36)

تعداد یافت شده (145) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اخلاق ناصری (نثر 4 بخش 1)
نويسنده:محمد علوی‌مقدم ؛ نويسنده:رضا اشرف‌زاده - دانشگاه پیام نور - دیویی: 297.6 - 170 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1373 - 1900 ریال - انتخاب
2- معانی و بیان
نويسنده:محمد علوی‌مقدم ؛ نويسنده:رضا اشرف‌زاده ؛ ويراستار:علی حسین‌پورچافی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 8fa0.42 - 148 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1382 - 7000 ریال - 7 -238-459-964 انتخاب
3- آب آتش‌فروز: گزیده حدیقه الحقیقه
گردآورنده:رضا اشرف‌زاده - جامی - دیویی: 8fa1.23 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1385 - 20000 ریال - 964-5620-66-X انتخاب
4- حق‌الیقین فی معرفه رب‌العالمین
نويسنده:محمودبن‌عبدالکریم شبستری ؛ مصحح:رضا اشرف‌زاده - اساطیر - دیویی: 297.4172 - 170 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1387 - 48000 ریال - 4 -084-331-964-978 انتخاب
5- فارسی عمومی: گزیده نظم و نثر پارسی همراه با سبکهای شعر و نثر ایرانی و اروپایی و دستور زبان فارسی و آیین نگارش
نويسنده:رضا اشرف‌زاده - اساطیر - دیویی: 8fa0.8 - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 20 سال 1388 - 9 -127-331-964 انتخاب
6- معانی و بیان
نويسنده:محمد علوی‌مقدم ؛ نويسنده:رضا اشرف‌زاده ؛ ويراستار:علی حسین‌پورچافی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 8fa0.42 - 148 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1392 - 35000 ریال - 6 -238-459-964-978 انتخاب
7- اخلاق ناصری (رشته زبان و ادبیات فارسی)
نويسنده:محمد علوی‌مقدم ؛ نويسنده:رضا اشرف‌زاده ؛ ويراستار:حکیمه دبیران - دانشگاه پیام نور - دیویی: 297.6 - 172 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1399 - 210000 ریال - 6 -0022-14-964-978 انتخاب
8- گزیده رباعیات عطار نیشابوری: مختارنامه
گردآورنده:رضا اشرف‌زاده - اساطیر - دیویی: 8fa1.23 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 8100 ریال - 8 -39-5960-964 انتخاب
9- هفت حکایت: داستانهایی از عطار نیشابوری
نويسنده:رضا اشرف‌زاده - جهان اندیشه کودکان - دیویی: 8fa3.62 - 46 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1373 - 650 ریال - انتخاب
10- فارسی عمومی: گزیده نظم و نثر پارسی همراه با سبکهای شعر و نثر ایرانی و اروپایی و دستور زبان فارسی و آیین‌نگارش
نويسنده:رضا اشرف‌زاده - اساطیر - دیویی: 8fa0.8 - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1383 - 13500 ریال - 9 -127-331-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 15