لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(27)
چاپ مجدد (25)
تالیف (50)
ترجمه (2)
تهران (52)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (7)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (52) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- استرس و افسردگی
نويسنده:حمیدرضا اشرفی - نشر هانا - دیویی: 155.9042 - 90 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 5500 نسخه - 12000 ریال - 7 -7-95923-964 انتخاب
2- خنده‌بازار
نويسنده:علی‌رضا آرین‌پارسا ؛ نويسنده:علی‌اصغر بهرام‌نوری ؛ ويراستار:حمیدرضا اشرفی - توسعه فرهنگ و روانشناسی تهران - دیویی: 8fa7.62 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 5 -9-90980-600-978 انتخاب
3- 100 گناه معلمان
نويسنده:حمیدرضا اشرفی - توسعه فرهنگ و روانشناسی تهران - دیویی: 371.1 - 112 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 9 -89-7098-600-978 انتخاب
4- خنده‌بازار
نويسنده:علی‌رضا آرین‌پارسا ؛ نويسنده:علی‌اصغر بهرام‌نوری ؛ ويراستار:حمیدرضا اشرفی - توسعه فرهنگ و روانشناسی تهران - دیویی: 8fa7.62 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 5 -9-90980-600-978 انتخاب
5- کودکان تیزهوش
نويسنده:حمیدرضا اشرفی - ماهرنگ - دیویی: 155.455 - 46 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3200 نسخه - 6000 ریال - 3 -5-94681-964 انتخاب
6- استرس و افسردگی
نويسنده:حمیدرضا اشرفی ؛ ويراستار:فروزان جعفری - توسعه فرهنگ و روانشناسی تهران - دیویی: 155.9042 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1390 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 2 -0-90980-600-978 انتخاب
7- خنده‌درمانی
نويسنده:امیر آرین‌پارسا ؛ ويراستار:حمیدرضا اشرفی - توسعه فرهنگ و روانشناسی تهران - دیویی: 8fa7.62 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 0 -4-90980-600-978 انتخاب
8- اختلالات شخصیت
نويسنده:حمیدرضا اشرفی - توسعه فرهنگ و روانشناسی تهران - دیویی: 616.858 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 9 -63-7098-600-978 انتخاب
9- اصطلاحات و اختلالات روان‌شناسی بر اساس DSM-5
نويسنده:حمیدرضا اشرفی - توسعه فرهنگ و روانشناسی تهران - دیویی: 616.89003 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 2 -08-6165-622-978 انتخاب
10- کلمات و عبارات فارسی - ژاپنی - انگلیسی - کره‌ای
نويسنده:حمیدرضا اشرفی - پیک فرهنگ - دیویی: 413 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 8 -95-6188-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6