لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(21)
چاپ مجدد (25)
تالیف (44)
ترجمه (2)
تهران (46)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (7)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (46) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- استرس و افسردگی
نويسنده:حمیدرضا اشرفی ؛ ويراستار:فروزان جعفری - توسعه فرهنگ و روانشناسی تهران - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1390 - 5500 نسخه - 20000 ریال - 2 -0-90980-600-978 انتخاب
2- استرس و افسردگی
نويسنده:حمیدرضا اشرفی ؛ ويراستار:فروزان جعفری - توسعه فرهنگ و روانشناسی تهران - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1390 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 2 -0-90980-600-978 انتخاب
3- مصائب حافظ
نويسنده:حمیدرضا اشرفی - توسعه فرهنگ و روانشناسی تهران - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 7 -5-90980-600-978 انتخاب
4- استرس و افسردگی
نويسنده:حمیدرضا اشرفی - ماهرنگ - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 1 -6-94681-964 انتخاب
5- استرس و افسردگی
نويسنده:حمیدرضا اشرفی - نشر هانا - 90 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 5500 نسخه - 12000 ریال - 7 -7-95923-964 انتخاب
6- استرس و افسردگی
نويسنده:حمیدرضا اشرفی ؛ ويراستار:فروزان جعفری - توسعه فرهنگ و روانشناسی تهران - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 14 سال 1391 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 2 -0-90980-600-978 انتخاب
7- هوش بین تو: فلش‌کارت‌های حیوانات، میوه‌ها، اشکال هندسی، رنگ‌ها و مفاهیم ...
نويسنده:حمیدرضا اشرفی - توسعه فرهنگ و روانشناسی تهران - 30 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 95000 ریال - 4 -68-7098-600-978 انتخاب
8- کودک خود را بهتر تربیت کنیم، راحت‌تر زندگی کنیم
نويسنده:حمیدرضا اشرفی - ماهرنگ - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3200 نسخه - 12000 ریال - 5 -00-8201-964 انتخاب
9- ویروس‌های زندگی مشترک: پندهای آنتونی رابینز
نويسنده:حمیدرضا اشرفی - نشر هانا - 160 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5500 نسخه - 13000 ریال - 9 -6-95923-964 انتخاب
10- استرس و افسردگی
نويسنده:حمیدرضا اشرفی - پلیکان - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1386 - 5500 نسخه - 15000 ریال - 5 -37-8690-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5