لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(29)
چاپ مجدد (25)
تالیف (52)
ترجمه (2)
تهران (54)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (7)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (54) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- استرس و افسردگی
نويسنده:حمیدرضا اشرفی ؛ ويراستار:فروزان جعفری - توسعه فرهنگ و روانشناسی تهران - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 14 سال 1391 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 2 -0-90980-600-978 انتخاب
2- همه چیز درباره بیش‌فعالی و اتیسم به زبان ساده
نويسنده:حمیدرضا اشرفی ؛ ويراستار:مریم فتحی - توسعه فرهنگ و روانشناسی تهران - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 3 -3-90980-600-978 انتخاب
3- مصائب حافظ
نويسنده:حمیدرضا اشرفی - توسعه فرهنگ و روانشناسی تهران - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 7 -5-90980-600-978 انتخاب
4- استرس و افسردگی
نويسنده:حمیدرضا اشرفی - پلیکان - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1386 - 5500 نسخه - 15000 ریال - 5 -37-8690-964 انتخاب
5- 100 گناه والدین
نويسنده:حمیدرضا اشرفی - توسعه فرهنگ و روانشناسی تهران - 112 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 4 -71-7098-600-978 انتخاب
6- دعاهای تنهایی برای یک زندگی آرام
به‌اهتمام:امیر آرین‌پارسا ؛ ويراستار:حمیدرضا اشرفی - توسعه فرهنگ و روانشناسی تهران - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 6 -2-90980-600-978 انتخاب
7- استرس و افسردگی
نويسنده:حمیدرضا اشرفی - پلیکان - 98 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1387 - 5500 نسخه - 15000 ریال - 5 -37-8690-964 انتخاب
8- 100 ویروس و آنتی‌بیوتیک زندگی مشترک
نويسنده:حمیدرضا اشرفی ؛ ويراستار:هانیه سعدی - توسعه فرهنگ و روانشناسی تهران - 108 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 1 -98-7098-600-978 انتخاب
9- هوش بین تو: فلش‌کارت‌های حیوانات، میوه‌ها، اشکال هندسی، رنگ‌ها و مفاهیم ...
نويسنده:حمیدرضا اشرفی - توسعه فرهنگ و روانشناسی تهران - 30 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 95000 ریال - 4 -68-7098-600-978 انتخاب
10- کلمات و عبارات فارسی - ژاپنی - انگلیسی - کره‌ای
نويسنده:حمیدرضا اشرفی - پیک فرهنگ - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 8 -95-6188-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6