لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(27)
چاپ مجدد (26)
تالیف (51)
ترجمه (2)
تهران (53)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (7)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (53) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کودک خود را بهتر تربیت کنیم، راحت‌تر زندگی کنیم
نويسنده:حمیدرضا اشرفی - ماهرنگ - دیویی: 649.1 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3200 نسخه - 12000 ریال - 5 -00-8201-964 انتخاب
2- مصائب حافظ
نويسنده:حمیدرضا اشرفی - توسعه فرهنگ و روانشناسی تهران - دیویی: 8fa1.32 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 7 -5-90980-600-978 انتخاب
3- زیگموند فروید از نگاه دیگر بر اساس نظریه‌های شخصیت شولتز
نويسنده:حمیدرضا اشرفی - توسعه فرهنگ و روانشناسی تهران - دیویی: 150.1952 - 146 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 1 -69-7098-600-978 انتخاب
4- کلمات و عبارات فارسی - ژاپنی - انگلیسی - کره‌ای
نويسنده:حمیدرضا اشرفی - پیک فرهنگ - دیویی: 413 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 8 -95-6188-964 انتخاب
5- استرس و افسردگی
نويسنده:حمیدرضا اشرفی ؛ ويراستار:فروزان جعفری - توسعه فرهنگ و روانشناسی تهران - دیویی: 155.9042 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 14 سال 1391 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 2 -0-90980-600-978 انتخاب
6- اختلالات شخصیت
نويسنده:حمیدرضا اشرفی - توسعه فرهنگ و روانشناسی تهران - دیویی: 616.858 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 9 -63-7098-600-978 انتخاب
7- استرس و افسردگی
نويسنده:حمیدرضا اشرفی ؛ ويراستار:فروزان جعفری - توسعه فرهنگ و روانشناسی تهران - دیویی: 155.9042 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 16 سال 1392 - 1000 نسخه - 35000 ریال - 2 -0-90980-600-978 انتخاب
8- استرس و افسردگی
نويسنده:حمیدرضا اشرفی ؛ ويراستار:فروزان جعفری - توسعه فرهنگ و روانشناسی تهران - دیویی: 155.9042 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 13 سال 1390 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 2 -0-90980-600-978 انتخاب
9- کارت‌های تقویت هوش، تمرکز، حافظه هوش آفرین
نويسنده:حمیدرضا اشرفی - توسعه فرهنگ و روانشناسی تهران - دیویی: 153.9 - 30 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 0 -66-7098-600-978 انتخاب
10- استرس و افسردگی
نويسنده:حمیدرضا اشرفی - نشر هانا - دیویی: 155.9042 - 90 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 5500 نسخه - 12000 ریال - 7 -7-95923-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6