لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(47)
چاپ مجدد (87)
تالیف (68)
ترجمه (66)
تهران (132)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (44)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (134) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- از خیلی خوب به خیلی بد (متن دوزبانه)
شاعر:شل سیلورستاین ؛ مترجم:علیرضا برادران ؛ زيرنظر:کاظم سادات‌اشکوری - کتاب خورشید - دیویی: 811.54 - 80 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1382 - 5000 ریال - 8 -13-7081-964 انتخاب
2- عاشقانه‌ها: متن دوزبانه
شاعر:شل سیلورستاین ؛ مترجم:علیرضا برادران ؛ زيرنظر:کاظم سادات‌اشکوری - کتاب خورشید - دیویی: 811.54 - 100 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 11 سال 1382 - 6000 ریال - 3 -10-7081-964 انتخاب
3- از خیلی خوب به خیلی بد (متن دو زبانه): گزیده ترانه‌های شل سیلوراستاین
شاعر:شل سیلورستاین ؛ مترجم:علیرضا برادران ؛ زيرنظر:کاظم سادات‌اشکوری - کتاب خورشید - دیویی: 811.54 - 80 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 7 سال 1383 - 5000 ریال - 8 -13-7081-964 انتخاب
4- شیخ بهایی
نويسنده:محسن دامادی ؛ ويراستار:کاظم سادات‌اشکوری - دفتر پژوهشهای فرهنگی - دیویی: 8fa1.4 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 8800 ریال - 964-5799-49-X انتخاب
5- بانک و بانکداری در ایران
نويسنده:منیژه ربیعی ؛ زيرنظر:کاظم سادات‌اشکوری - دفتر پژوهشهای فرهنگی - دیویی: 332.10955 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 8800 ریال - 7 -31-5799-964 انتخاب
6- از خیلی خوب به خیلی بد (متن دو زبانه): گزیده ترانه‌های شل سیلوراستاین
شاعر:شل سیلورستاین ؛ مترجم:علیرضا برادران ؛ زيرنظر:کاظم سادات‌اشکوری - کتاب خورشید - دیویی: 811.54 - 80 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 9 سال 1385 - 6000 ریال - 8 -13-7081-964 انتخاب
7- راه آهن در ایران
نويسنده:منوچهر احتشامی ؛ ويراستار:کاظم سادات‌اشکوری - دفتر پژوهشهای فرهنگی - دیویی: 385.0955 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 20000 ریال - 1 -006-379-964 انتخاب
8- افسانه‌های دهستان برزرود (ابیانه، برز، طره، کمجان، ولوگرد، یارند)
گردآورنده:کاظم سادات‌اشکوری - هزار کرمان - دیویی: 398.209559362 - 194 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1393 - 100000 ریال - 0 -1-90951-964-978 انتخاب
9- لالایی‌ها، افسانه‌ها، دروغ‌ها (متن دوزبانه) گزیده ترانه‌های شل سیلوراستاین
شاعر:شل سیلورستاین ؛ مترجم:شاهین خواجه‌شاه‌شهید ؛ زيرنظر:کاظم سادات‌اشکوری - کتاب خورشید - دیویی: 811.54 - 82 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1382 - 5000 ریال - 6 -14-7081-964 انتخاب
10- لالایی‌ها، افسانه‌ها، دروغ‌ها (متن دوزبانه) گزیده ترانه‌های شل سیلوراستاین
شاعر:شل سیلورستاین ؛ مترجم:شاهین خواجه‌شاه‌شهید ؛ زيرنظر:کاظم سادات‌اشکوری - کتاب خورشید - دیویی: 811.54 - 80 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1382 - 5000 ریال - 6 -14-7081-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 14