لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (0)
تالیف (12)
ترجمه (0)
تهران (12)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (12) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه نظریه‌های کیفری تنقیح شده اداره کل حقوقی قوه قضاییه: درباره قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1375 و جرایم رایانه‌ای ..
نويسنده:حمید گوینده ؛ نويسنده:محمد خرازی ؛ نويسنده:غلامحسین افتاده - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 345.55 - 516 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 220000 ریال - 4 -51-6747-600-978 انتخاب
2- نگاهی کوتاه به: حقوق زنان و کودکان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نويسنده:غلامحسین افتاده ؛ ويراستار:محمدرضا راشد - جهان اندیشه کودکان - دیویی: 340 - 63 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1371 - 500 ریال - انتخاب
3- قوانین اجرای احکام مدنی (1356) و نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (1394) و نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه...
تدوين:محمدعلی شاه‌حیدری ؛ تدوين:غلامحسین افتاده ؛ تدوين:حسین کاکای‌افشار - قوه ‌قضاییه‌، مرکز مطبوعات‌ و انتشارات - دیویی: 347.55077 - 126 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 70000 ریال - 1 -39-8485-600-978 انتخاب
4- مجموعه قوانین و مقررات حسابرسان و حسابداران رسمی مشتمل بر: قوانین منقح مربوط به مشاغل حسابرسان و حسابداران رسمی، ...
تدوين:فریدون تحصیلدوست ؛ تدوين:غلامحسین افتاده ؛ تهيه و تنظيم: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - دیویی: 344.550171 - 56 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 15000 ریال - 0 -46-6747-600-978 انتخاب
5- مجموعه قوانین و مقررات کارشناسان رسمی دادگستری مشتمل بر: قوانین منقح مربوط به کارشناسان رسمی دادگستری، ...
تدوين:فریدون تحصیلدوست ؛ تدوين:غلامحسین افتاده ؛ تهيه و تنظيم: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - دیویی: 347.55067 - 168 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 40000 ریال - 7 -47-6747-600-978 انتخاب
6- مجموعه نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مسائل مدنی: آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی از 1362 تا 1392
تدوين:محمد خرازی ؛ تدوين:فریدون تحصیل‌دوست ؛ تدوين:حمید گوینده - روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران - دیویی: 347.55 - 526 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 250000 ریال - 4 -94-8660-964-978 انتخاب
7- مجموعه نظرهای مشورتی اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه در مسایل مدنی
نويسنده:غلامرضا شهری ؛ نويسنده:محمد خرازی ؛ نويسنده:غلامحسین افتاده - روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران - دیویی: 347.55077 - 888 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 80000 ریال - 6 -45-8660-964-978 انتخاب
8- مجموعه قوانین و مقررات تامین اجتماعی (سال 1378)
نويسنده:غلامحسین افتاده ؛ نويسنده:محمد واثقی - موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی - دیویی: 344.5502 - 308 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 20000 ریال - 6 -04-6923-964 انتخاب
9- مجموعه قوانین و مقررات مترجمان رسمی مشتمل بر: قوانین منقح مربوط به مترجمان رسمی، ...
تهيه و تنظيم: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ؛ تدوين:فریدون تحصیلدوست ؛ تدوين:غلامحسین افتاده - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - دیویی: 344.55 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 12000 ریال - 3 -45-6747-600-978 انتخاب
10- مجموعه قوانین و مقررات صنایع کوچک، شهرک‌ها و نواحی صنعتی مشتمل بر: قوانین مربوط به صنایع کوچک، شهرک‌ها و نواحی صنعتی، ...
تدوين:فریدون تحصیلدوست ؛ تدوين:غلامحسین افتاده ؛ تدوين:مهناز کردنائیج - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 343.5507 - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 130000 ریال - 4 -57-7434-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2