لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (30)
تالیف (0)
ترجمه (38)
تهران (38)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (38) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آیین زندگی: چگونه تشویش و نگرانی را از خود دور کنیم
نويسنده:دیل کارنگی ؛ مترجم:جهانگیر افخمی - ارمغان - دیویی: 152.46 - 308 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1373 - 3800 ریال - انتخاب
2- آیین سخنرانی
نويسنده:دیل کارنگی ؛ مترجم:جهانگیر افخمی - ارمغان - دیویی: 808.5 - 376 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 12000 ریال - 4 -14-5560-964 انتخاب
3- آیین سخنرانی: چگونه سخن گفتن و طریقه نفوذ در مردم
نويسنده:دیل کارنگی ؛ مترجم:جهانگیر افخمی - ارمغان - دیویی: 808.5 - 376 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 12000 ریال - 4 -14-5560-964 انتخاب
4- آئین زندگی
نويسنده:دیل کارنگی ؛ مترجم:جهانگیر افخمی ؛ ويراستار:سیمین مشیریان - ارمغان - دیویی: 152.46 - 384 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 12 سال 1382 - 20000 ریال - 2 -01-5560-964 انتخاب
5- آیین زندگی
نويسنده:دیل کارنگی ؛ مترجم:جهانگیر افخمی - ارمغان - دیویی: 152.46 - 308 صفحه - چاپ 2 سال 1368 - 1450 ریال - انتخاب
6- آیین زندگی
نويسنده:دیل کارنگی ؛ مترجم:جهانگیر افخمی - نشر آبنوس - دیویی: 152.46 - 312 صفحه - جیبی (مقوایی) - چاپ 2 سال 1375 - 3500 ریال - انتخاب
7- آیین سخنرانی
نويسنده:دیل کارنگی ؛ مترجم:جهانگیر افخمی - ارمغان - دیویی: 808.5 - 368 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 35000 ریال - 4 -14-5560-964 انتخاب
8- آیین آداب و معاشرت
نويسنده:جان‌جیکوب‌بروک مورگان ؛ مترجم:جهانگیر افخمی - ارمغان - دیویی: 395.5 - 308 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 6500 ریال - 4 -00-5560-964 انتخاب
9- آیین زندگی
نويسنده:دیل کارنگی ؛ مترجم:جهانگیر افخمی - نشر پیمان - دیویی: 152.46 - 320 صفحه - جیبی - چاپ 1 سال 1371 - 700 ریال - انتخاب
10- آیین زندگی
نويسنده:دیل کارنگی ؛ مترجم:جهانگیر افخمی - آبیار - دیویی: 152.46 - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 11000 ریال - 2 -7-92036-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4