لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(22)
چاپ مجدد (16)
تالیف (0)
ترجمه (38)
تهران (37)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (35)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (38) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آستریکس در بلژیک
نويسنده:رنه گوسینی ؛ مترجم:فریبرز افروزی ؛ تصويرگر: اودرزو - سامر - دیویی: 741.5 - 48 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 150000 ریال - 4 -6-90539-600-978 انتخاب
2- آستریکس و پیکت‌ها
نويسنده:ژان-ایو فری ؛ مترجم:فریبرز افروزی ؛ تصويرگر:دیدیه کنراد - سامر - دیویی: 741.5 - 48 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 100000 ریال - 2 -48-6444-600-978 انتخاب
3- آستریکس و قالیچه جادویی
نويسنده:رنه گوسینی ؛ مترجم:فریبرز افروزی ؛ تصويرگر: اودرزو - سامر - دیویی: 741.5 - 48 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1396 - 150000 ریال - 8 -6-91351-964-978 انتخاب
4- آستریکس در اسپانیا
نويسنده:رنه گوسینی ؛ تصويرگر: اودرزو ؛ مترجم:فریبرز افروزی - سامر - دیویی: 741.5 - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 150000 ریال - 1 -5-91351-964-978 انتخاب
5- آشنایی با رفتارشناسی، بهداشت و بیماریهای سگ
مترجم:فریبرز افروزی ؛ مترجم:شهرام جمشیدی - سپهر - دیویی: 636.7 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 9800 ریال - 9 -13-6123-964 انتخاب
6- آستریکس و قالیچه جادویی
نويسنده:رنه گوسینی ؛ تصويرگر: اودرزو ؛ مترجم:فریبرز افروزی - سامر - دیویی: 741.5 - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 150000 ریال - 8 -6-91351-964-978 انتخاب
7- آستریکس و طلای سیاه
نويسنده: اودرزو ؛ مترجم:فریبرز افروزی - سامر - دیویی: 741.5944 - 48 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1397 - 250000 ریال - 9 -10-6444-600-978 انتخاب
8- آستریکس و سپر سردار بزرگ
نويسنده:رنه گوسینی ؛ تصويرگر: اودرزو ؛ مترجم:فریبرز افروزی - سامر - دیویی: 741.5 - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 30000 ریال - 2 -8-91351-964-978 انتخاب
9- آستریکس و گوت‌ها
نويسنده:رنه گوسینی ؛ مترجم:فریبرز افروزی ؛ تصويرگر: اودرزو - سامر - دیویی: 741.5944 - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 150000 ریال - 9 -23-6444-600-978 انتخاب
10- آستریکس و پیشگو
نويسنده:رنه گوسینی ؛ مترجم:فریبرز افروزی ؛ تصويرگر: اودرزو - سامر - دیویی: 741.5 - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 50000 ریال - 7 -5-90539-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4