لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(22)
چاپ مجدد (14)
تالیف (0)
ترجمه (36)
تهران (35)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (33)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (36) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آستریکس در بازی‌های المپیک
نويسنده:رنه گوسینی ؛ نقاش: اودرزو ؛ مترجم:فریبرز افروزی - سامر - دیویی: 741.5944 - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 4 -4-91351-964-978 انتخاب
2- آستریکس و سپر سردار بزرگ
نويسنده:رنه گوسینی ؛ تصويرگر: اودرزو ؛ مترجم:فریبرز افروزی - سامر - دیویی: 741.5 - 50 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1394 - 2000 نسخه - 100000 ریال - 2 -8-91351-964-978 انتخاب
3- آستریکس و وایکینگ‌ها
نويسنده:رنه گوسینی ؛ مترجم:فریبرز افروزی ؛ نقاش: اودرزو - سامر - دیویی: 741.5944 - 52 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 150000 ریال - 1 -29-6444-600-978 انتخاب
4- آشنایی با رفتارشناسی، بهداشت و بیماریهای سگ
مترجم:فریبرز افروزی ؛ مترجم:شهرام جمشیدی - سپهر - دیویی: 636.7 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2500 نسخه - 9800 ریال - 9 -13-6123-964 انتخاب
5- آستریکس در سرزمین گل
نويسنده:رنه گوسینی ؛ مترجم:فریبرز افروزی ؛ تصويرگر: اودرزو - سامر - دیویی: 741.5944 - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 50000 ریال - 0 -00-6444-600-978 انتخاب
6- آستریکس و مهمانی ویژه
نويسنده:آنته‌آ بل ؛ مترجم:درک هاکریج ؛ مترجم:فریبرز افروزی - پرتو واقعه - دیویی: 741.5944 - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 7 -7-93948-964 انتخاب
7- آستریکس و پسرک
نويسنده: اودرزو ؛ مترجم:فریبرز افروزی - سامر - دیویی: 741.5944 - 48 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 3000 نسخه - 150000 ریال - 6 -24-6444-600-978 انتخاب
8- آستریکس و مامور رومی
نويسنده:رنه گوسینی ؛ مترجم:فریبرز افروزی ؛ تصويرگر: اودرزو - سامر - دیویی: 741.5944 - 48 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 150000 ریال - 0 -39-6444-600-978 انتخاب
9- آستریکس و مبارزه بزرگ
نويسنده:رنه گوسینی ؛ تصويرگر: اودرزو ؛ مترجم:فریبرز افروزی - سامر - دیویی: 741.5 - 52 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1394 - 2000 نسخه - 100000 ریال - 2 -0-90539-600-978 انتخاب
10- آستریکس و پیشگو
نويسنده:رنه گوسینی ؛ مترجم:فریبرز افروزی ؛ تصويرگر: اودرزو - سامر - دیویی: 741.5 - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 50000 ریال - 7 -5-90539-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4