لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (4)
تالیف (2)
ترجمه (9)
تهران (11)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (11) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بیماریهای کبد، مجاری صفراوی، پانکراس بضمیمه پریتونیت، بیماریهای اومنتوم، مزانتر و فتق‌های ...
مترجم:ابوالفضل افشارفرد ؛ ويراستار:مجید امین‌زاده - جهاد دانشگاهی (دانشگاه شهید بهشتی) - دیویی: 617.556 - 488 صفحه - جلد 5 - 3000 نسخه - انتخاب
2- اصول جراحی دستگاه گوارش
نويسنده:سیمور شوارتس ؛ مترجم:ابوالفضل افشارفرد - ابوالفضل افشارفرد - دیویی: 617 - 688 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1365 - 2000 نسخه - 1600 ریال - انتخاب
3- بیماریهای غدد درون ریز به ضمیمه پستان
مترجم:ابوالفضل افشارفرد ؛ ويراستار:مجید امین‌زاده - جهاد دانشگاهی (دانشگاه شهید بهشتی) - دیویی: 616 - 400 صفحه - جلد 6 - 3000 نسخه - 1800 ریال - انتخاب
4- اصول جراحی شوارتز 1994: بیماریهای دستگاه گوارش
نويسنده:سیمور شوارتس ؛ مترجم:ابوالفضل افشارفرد - اشارت - دیویی: 617 - 398 صفحه - جلد 5 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 3000 نسخه - 8200 ریال - انتخاب
5- اصول جراحی شوارتز: بیماری غدد درون‌ریز، جراحی اطفال، اورولوژی
نويسنده:سیمور شوارتس ؛ مترجم:ابوالفضل افشارفرد - اشارت - دیویی: 617 - 340 صفحه - جلد 7 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 3000 نسخه - 7200 ریال - انتخاب
6- اصول جراحی شوارتز: کبد، مجاری صفراوی، پانکراس، پریتوان و فتق‌ها
نويسنده:سیمور شوارتس ؛ مترجم:ابوالفضل افشارفرد - اشارت - دیویی: 617 - 314 صفحه - جلد 6 - وزیری (شومیز) - 3000 نسخه - 6600 ریال - انتخاب
7- جراحی
گردآورنده:مهدی آقاحسین‌فینی ؛ زيرنظر:ابوالفضل افشارفرد ؛ زيرنظر:حبیب‌الله پیروی - موسسه فرهنگی‌ انتشاراتی ‌حیان - دیویی: 617.0076 - 360 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 3000 نسخه - 8900 ریال - 5 -29-5614-964 انتخاب
8- اطلس جراحی زولینجر
مقدمه:ابوالفضل افشارفرد ؛ زيرنظر:اسماعیل حاجی‌نصرالله ؛ زيرنظر:محمد مظفر - آبادیس طب - دیویی: 617.91 - 576 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 139000 ریال - 9 -3-96412-600-978 انتخاب
9- اصول جراحی دستگاه گوارش
مترجم:ابوالفضل افشارفرد ؛ ويراستار:مجید امین‌زاده - جهاد دانشگاهی - دیویی: 617 - 358 صفحه - چاپ 1 سال 1369 - 3000 نسخه - 1600 ریال - انتخاب
10- جراحی
گردآورنده:مهدی آقاحسین‌فینی ؛ زيرنظر:حبیب‌الله پیروی ؛ زيرنظر:ابوالفضل افشارفرد - موسسه فرهنگی‌ انتشاراتی ‌حیان - دیویی: 617 - 360 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 3000 نسخه - 8900 ریال - 964-460-220-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2