لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(238)
چاپ مجدد (336)
تالیف (105)
ترجمه (469)
تهران (573)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (147)
كمك درسی و آموزشی (141)

تعداد یافت شده (574) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فرهنگ دوسویه عمران (انگلیسی - فارسی، فارسی - انگلیسی)
نويسنده:محمدرضا افضلی - دانشیار - دیویی: 624.03 - 1248 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1389 - 1100 نسخه - 220000 ریال - 0 -53-7015-964-978 انتخاب
2- زباله و بازیافت
نويسنده:رزی هارلو ؛ نويسنده:سالی مورگان ؛ مترجم:بابک امین‌تفرشی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.728 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1384 - 8000 نسخه - 0 -56-7414-964 انتخاب
3- راهنمای مسائل استاتیک مریام
نويسنده:حامد جلائیان‌نختاب ؛ نويسنده:محمدرضا افضلی ؛ ويراستار:بهروز صفرزاده - نشر کتاب دانشگاهی - دیویی: 620.103 - 420 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1392 - 1500 نسخه - 160000 ریال - 4 -23-5107-600-978 انتخاب
4- خودآموز جوشکاری
نويسنده:ریچارد فینچ ؛ نويسنده:تام مونرو ؛ مترجم:محمدرضا افضلی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 671.52 - 254 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 964-6232-40-X انتخاب
5- هیدرولیک ماشین‌آلات: مبانی سرویس و عملکرد سیستمهای هیدرولیکی در خودرو و ماشین‌آلات
نويسنده:رابرت‌جی. شینک ؛ مترجم:کورس ضیایی ؛ ويراستار:محمدرضا افضلی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 621.2 - 288 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 110000 ریال - 5 -213-389-964-978 انتخاب
6- مهندسی فاضلاب
نويسنده: شرکت مهندسی متکاف وادی ؛ مترجم:احمد ابریشم‌چی ؛ مترجم:عباس افشار - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 628.2 - 962 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 500 نسخه - 330000 ریال - 8 -1245-01-964-978 انتخاب
7- مقاومت مصالح
نويسنده:فردیناندپیر بیر ؛ نويسنده:الوود‌راسل جانستون ؛ مترجم:محمدرضا افضلی - دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی - دیویی: 620.112 - 672 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1383 - 650 نسخه - 49500 ریال - 4 -21-6379-964 انتخاب
8- دینامیک
نويسنده:جیمز‌ال. مریام ؛ نويسنده:گلن کریگ ؛ مترجم:محمدرضا افضلی - نشر کتاب دانشگاهی - دیویی: 620.104 - 744 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1392 - 1650 نسخه - 260000 ریال - 3 -90-6904-964-978 انتخاب
9- واژگان مهندسی عمران: انگلیسی - فارسی، فارسی - انگلیسی
گردآورنده:فریبرز فرهمند ؛ ويراستار:محمدرضا افضلی - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 624.03 - 256 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1379 - 4000 نسخه - 39000 ریال - 0 -0803-01-964 انتخاب
10- جوشکاری عملی
نويسنده:استوارت گیبسن ؛ مترجم:محمدرضا افضلی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 671.52 - 312 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 6 -56-6232-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 58