لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(78)
چاپ مجدد (260)
تالیف (318)
ترجمه (20)
تهران (338)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (274)
كمك درسی و آموزشی (61)

تعداد یافت شده (338) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آموزش کل دروس سال اول دبیرستان
نويسنده:امیرهوشنگ اقبالپور - نشر آبرنگ - دیویی: 373.238076 - 872 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1381 - 3000 نسخه - 22000 ریال - 3 -38-6977-964 انتخاب
2- Teaching English ABC
نويسنده:امیرهوشنگ اقبالپور - آبرنگ - دیویی: 421 - 16 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 4 -049-252-600-978 انتخاب
3- نقطه به نقطه خط به خط 2: آشنایی با حیوانات
نويسنده:امیرهوشنگ اقبالپور - بین‌المللی آبرنگ - دیویی: 153.9 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 8 -111-252-600-978 انتخاب
4- دنیای رنگی
نويسنده:امیرهوشنگ اقبالپور ؛ ويراستار:لیلی کشفی - بین‌المللی آبرنگ - دیویی: 752 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 5000 نسخه - 75000 ریال - 9 -693-252-600-978 انتخاب
5- هوش منطقی و ریاضی 1
نويسنده:امیرهوشنگ اقبالپور ؛ زيرنظر:علی‌رضا اقبال‌پور ؛ گرافيست: گروه گرافیک آبرنگ - آبرنگ - دیویی: 153.9 - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 5000 نسخه - 50000 ریال - 7 -303-252-600-978 انتخاب
6- 2500 پرسش چهارگزینه‌ای دروس عمومی همراه با پاسخهای تستی و تشریحی (1370 - 1378)
گردآورنده:مهدی مهدوی ؛ گردآورنده:زین‌العابدین درگاهی ؛ گردآورنده:امیرهوشنگ اقبالپور - کتابخانه فرهنگ - دیویی: 373.238076 - 416 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1379 - 5000 نسخه - 22500 ریال - 8 -7-92698-964 انتخاب
7- هوش و خلاقیت پیش‌دبستانی = Talent and innovation pre-primary school
نويسنده:گلزار فرهادی ؛ مترجم:امیرهوشنگ اقبالپور ؛ نويسنده:محمدتقی معتمدی - بین‌المللی آبرنگ - دیویی: 372.21 - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 2000 نسخه - 75000 ریال - 2 -64-7422-964-978 انتخاب
8- IQ 1: هوش و خلاقیت، معما و سرگرمی
نويسنده:امیرهوشنگ اقبالپور - بین‌المللی آبرنگ - دیویی: 153.9 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1392 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 9 -101-252-600-978 انتخاب
9- IQ 2: هوش و خلاقیت، معما و سرگرمی
نويسنده:امیرهوشنگ اقبالپور - بین‌المللی آبرنگ - دیویی: 153.9 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 9 سال 1392 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 6 -102-252-600-978 انتخاب
10- IQ 2: هوش و خلاقیت، معما و سرگرمی
نويسنده:امیرهوشنگ اقبالپور - بین‌المللی آبرنگ - دیویی: 153.9 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 10 سال 1392 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 6 -102-252-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 34