لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(24)
چاپ مجدد (5)
تالیف (29)
ترجمه (0)
تهران (9)
شهرستان (20)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (29) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هزار و یک شب عاشقی: برگزیده‌ی خاطرات شهدای استان فارس
بازنويسي:حمید اکبرپور - شاهچراغ - دیویی: 955.0843 - 182 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1200 نسخه - 10000 ریال - 1 -2-96590-964 انتخاب
2- آخرین ایلخانی
نويسنده:محمد محمودی‌نورآبادی ؛ ويراستار:حمید اکبرپور ؛ ويراستار:رامین بابازاده - عصر صادق - دیویی: 955.982 - 528 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 6 سال 1396 - 2000 نسخه - 350000 ریال - 6 -0-97114-600-978 انتخاب
3- آخرین ایلخانی
نويسنده:محمد محمودی‌نورآبادی ؛ ويراستار:حمید اکبرپور ؛ ويراستار:رامین بابازاده - عصر صادق - دیویی: 955.982 - 528 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 2 سال 1395 - 2000 نسخه - 350000 ریال - 6 -0-97114-600-978 انتخاب
4- آخرین ایلخانی
نويسنده:محمد محمودی‌نورآبادی ؛ ويراستار:حمید اکبرپور ؛ ويراستار:رامین بابازاده - عصر صادق - دیویی: 955.982 - 528 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 5 سال 1396 - 2000 نسخه - 350000 ریال - 6 -0-97114-600-978 انتخاب
5- آخرین ایلخانی
نويسنده:محمد محمودی‌نورآبادی ؛ ويراستار:حمید اکبرپور ؛ ويراستار:رامین بابازاده - عصر صادق - دیویی: 955.982 - 528 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 3 سال 1395 - 2000 نسخه - 350000 ریال - 6 -0-97114-600-978 انتخاب
6- زنان بعد از ظهر: مجموعه داستان
نويسنده:حمید اکبرپور ؛ ويراستار:مسعود احمدی - همراه - دیویی: 8fa3.62 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 نسخه - 4000 ریال - 1 -21-6319-964 انتخاب
7- آدم‌خوار
نويسنده:بیژن کیا ؛ ويراستار:حمید اکبرپور - رخشید - دیویی: 8fa3.62 - 360 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 140000 ریال - 9 -19-5723-600-978 انتخاب
8- سرشته با بهشت: برشی داستانی به زندگی سیدعبدالحسین دستغیب
نويسنده:اکبر صحرایی ؛ ويراستار:حمید اکبرپور - زرینه - دیویی: 955.0843092 - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 14000 ریال - 3 -20-6139-600-978 انتخاب
9- آخرین ایلخانی
نويسنده:محمد محمودی‌نورآبادی ؛ ويراستار:حمید اکبرپور ؛ ويراستار:رامین بابازاده - عصر صادق - دیویی: 955.982 - 528 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 4 سال 1395 - 2000 نسخه - 350000 ریال - 6 -0-97114-600-978 انتخاب
10- مرد میدان: زندگی و خاطرات سردار شهید احمد پورمیدانی
گردآورنده:مهدی منزوی ؛ ويراستار:حمید اکبرپور - فرهنگستان ادب - دیویی: 955.0843092 - 174 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 8 -8-95239-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3