لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (3)
تالیف (7)
ترجمه (1)
تهران (3)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فرازی بر مکانیک سیالات و هیدرولیک
نويسنده:محمدرضا اکبرزاده ؛ نويسنده:رضا احمدآبادی - جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - دیویی: 532 - 372 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 37000 ریال - 9 -145-324-964 انتخاب
2- فرازی بر مکانیک سیالات و هیدرولیک
نويسنده:محمدرضا اکبرزاده ؛ نويسنده:رضا احمدآبادی - جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - دیویی: 532 - 372 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 11000 ریال - انتخاب
3- احتمال و فرآیندهای تصادفی: مجموعه برق
نويسنده:محمدرضا تربی ؛ نويسنده:محمدرضا اکبرزاده - مکتب ماهان - دیویی: 519.5076 - 274 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 30000 ریال - 9 -59-6575-600-978 انتخاب
4- روش جدید در تسطیح اراضی: طرح مستقیم تسطیح اراضی
مترجم:محمدرضا اکبرزاده ؛ مترجم:رضا احمدآبادی - جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - دیویی: 631.4 - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 1900 ریال - انتخاب
5- روش جدید در تسطیح اراضی: طرح مستقیم تسطیح اراضی
مترجم:محمدرضا اکبرزاده ؛ مترجم:رضا احمدآبادی - جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - دیویی: 526.36 - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 10000 ریال - 964-324-153-X انتخاب
6- فرآیندهای تصادفی
گردآورنده:محمدرضا تربی ؛ گردآورنده:محمدرضا اکبرزاده - سنجش و دانش - دیویی: 519.23 - 138 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 100000 ریال - 8 -57-5740-600-978 انتخاب
7- فرآیندهای تصادفی
گردآورنده:محمدرضا تربی ؛ گردآورنده:محمدرضا اکبرزاده - سنجش و دانش - دیویی: 519.23 - 138 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 300000 ریال - 8 -57-5740-600-978 انتخاب
8- ریاضی (1) "نظام جدید"
نويسنده:محمدرضا اکبرزاده ؛ نويسنده:محمود حقی - ارم‌گستر - دیویی: 510.76 - 136 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3500 ریال - 2 -2-90185-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1