لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (26)
تالیف (31)
ترجمه (3)
تهران (34)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (34) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- Order نویسی در بیماریهای زنان، زایمان و مامایی
نويسنده:علی اکبرزاده‌پاشا ؛ ويراستار:حجت‌اله اکبرزاده‌پاشا - پاشا - دیویی: 618.2 - 488 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1377 - 12000 ریال - 3 -10-6265-964 انتخاب
2- Order نویسی در بیماریهای زنان، زایمان و مامایی شامل تعریف، کلیات، اصطلاحات، انسیدانس، ...
نويسنده:علی اکبرزاده‌پاشا ؛ ويراستار:حجت‌اله اکبرزاده‌پاشا - پاشا - دیویی: 618.2 - 488 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 6 سال 1378 - 15000 ریال - 4 -15-6265-964 انتخاب
3- زنان، زایمان و مامایی
نويسنده:علی اکبرزاده‌پاشا ؛ ويراستار:حجت‌اله اکبرزاده‌پاشا - مرکز نشر پاشا،گلبان - دیویی: 618.2 - 656 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 13 سال 1384 - 65000 ریال - 9 -21-6265-964 انتخاب
4- Order کودکان
نويسنده:علی اکبرزاده‌پاشا ؛ نويسنده:علی‌اصغر حبیب‌پورتهمتن - پاشا - دیویی: 618.92 - 656 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2500 ریال - 3 -24-6265-964 انتخاب
5- زنان، زایمان و مامایی
نويسنده:علی اکبرزاده‌پاشا ؛ ويراستار:حجت‌اله اکبرزاده‌پاشا - مرکز نشر پاشا،گلبان - دیویی: 618.2 - 656 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 14 سال 1385 - 65000 ریال - 9 -21-6265-964 انتخاب
6- راهنمای کلینیکی داروها
نويسنده:حجت‌اله اکبرزاده‌پاشا ؛ ويراستار:علی اکبرزاده‌پاشا - صاحب اثر - دیویی: 615 - 414 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 3800 ریال - انتخاب
7- Order زنان، زایمان و مامایی
نويسنده:علی اکبرزاده‌پاشا ؛ ويراستار:حجت‌اله اکبرزاده‌پاشا - پاشا - دیویی: 618.2 - 656 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 7 سال 1379 - 25000 ریال - 9 -21-6265-964 انتخاب
8- Order زنان، زایمان و مامایی
ويراستار:حجت‌اله اکبرزاده‌پاشا ؛ نويسنده:علی اکبرزاده‌پاشا - پاشا،گلبان - دیویی: 618.2 - 934 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1387 - 129000 ریال - 8 -44-6265-964 انتخاب
9- راهنمای کلینیکی: تغذیه وریدی (TPN) مایع‌درمانی گازهای خون شریانی (ABG)
نويسنده:علی اکبرزاده‌پاشا - پاشا - دیویی: 615.855 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 15000 ریال - 1 -25-6265-964 انتخاب
10- Order زنان، زایمان و مامایی (با تجدید نظر و ویرایش‌جدید)
نويسنده:علی اکبرزاده‌پاشا ؛ ويراستار:حجت‌اله اکبرزاده‌پاشا - پاشا - دیویی: 618.2 - 656 صفحه - جلد 2 - جیبی (شومیز) - چاپ 8 سال 1379 - 30000 ریال - 9 -21-6265-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4