لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(48)
چاپ مجدد (69)
تالیف (114)
ترجمه (3)
تهران (117)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (11)

تعداد یافت شده (117) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- Order اوردرنویسی در جراحی
نويسنده:عبدالرحیم قلی‌زاده‌پاشا ؛ نويسنده:بیژن خراسانی ؛ نويسنده:حجت‌اله اکبرزاده‌پاشا - پاشا - دیویی: 617.0754 - 288 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1374 - 5800 ریال - 0 انتخاب
2- فرهنگ جیبی داروهای ژنریک
نويسنده:حجت‌اله اکبرزاده‌پاشا - پاشا - دیویی: 615 - 256 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 4000 ریال - 1 -08-6265-964 انتخاب
3- فرهنگ جامع کلینیکی داروهای ایران و جهان
نويسنده:حجت‌اله اکبرزاده‌پاشا - پاشا - دیویی: 615.103 - 1032 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 78000 ریال - 8 -27-6265-964 انتخاب
4- Order بیماریهای داخلی
نويسنده:حجت‌اله اکبرزاده‌پاشا - پاشا،گلبان - دیویی: 616 - 944 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1386 - 169000 ریال - 6 -45-6265-964 انتخاب
5- نسخه‌های استاندارد پاشا: قلب و عروق
نويسنده:حجت‌اله اکبرزاده‌پاشا - پاشا،گلبان - دیویی: 616.12 - 514 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 70000 ریال - 4 -55-6265-964-978 انتخاب
6- Order بیماریهای داخلی
نويسنده:حجت‌اله اکبرزاده‌پاشا - پاشا،گلبان نشر - دیویی: 616 - 946 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1392 - 485000 ریال - 6 -45-6265-964 انتخاب
7- آزمونهای کارشناسی ارشد پرستاری: 1680 سئوال با پاسخ
نويسنده:حجت‌اله اکبرزاده‌پاشا ؛ نويسنده:علی اکبرزاده‌پاشا ؛ مترجم:شهناز انوشیروانی - پاشا - دیویی: 610.73 - 254 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1375 - 5800 ریال - انتخاب
8- Order نویسی در بیماریهای زنان، زایمان و مامایی
نويسنده:علی اکبرزاده‌پاشا ؛ ويراستار:حجت‌اله اکبرزاده‌پاشا - پاشا - دیویی: 618.2 - 488 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1377 - 12000 ریال - 3 -10-6265-964 انتخاب
9- Order زنان، زایمان و مامایی
نويسنده:علی اکبرزاده‌پاشا ؛ ويراستار:حجت‌اله اکبرزاده‌پاشا - مرکز نشر پاشا - دیویی: 618.2 - 656 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 10 سال 1381 - 38000 ریال - 9 -21-6265-964 انتخاب
10- نسخه‌های استاندارد پاشا: اورژانس و مسمومیت
نويسنده:حجت‌اله اکبرزاده‌پاشا - پاشا،گلبان - دیویی: 616.025 - 434 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 65000 ریال - 6 -51-6265-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12