لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(40)
چاپ مجدد (29)
تالیف (35)
ترجمه (34)
تهران (60)
شهرستان (9)
كودك و نوجوان (4)
كمك درسی و آموزشی (33)

تعداد یافت شده (69) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- لگن تخصصی و پستان
نويسنده:محمد اکبری ؛ نويسنده:مجید علی‌محمدی ؛ نويسنده:روح‌الله خالقی - طنین - دیویی: 611.96 - 188 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 7000 نسخه - 3000 ریال - انتخاب
2- کلاس خوبی‌ها
نويسنده:محمد اکبری ؛ تصويرگر:سیدحسام‌الدین طباطبایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 297.68 - 28 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1392 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 4 -0425-08-964-978 انتخاب
3- باران شعر
شاعر:محمد اکبری - سیدمحمد اکبری - دیویی: 8fa1.62 - 82 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 0 -4359-04-964-978 انتخاب
4- ضروریات آناتومی: قابل استفاده دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، پرستاری، مامایی و پیراپزشکی
نويسنده:محمد اکبری ؛ نويسنده: هیات ‌مولفان - سازمان ‌آموزشی‌ و انتشاراتی‌ علوی - دیویی: 611 - 360 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 24000 ریال - 7 -344-310-964 انتخاب
5- آناتومی گری 2010 برای دانشجویان: اندام
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - ابن سینا - دیویی: 611 - 320 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 2000 نسخه - 250000 ریال - 9 -30-7150-964-978 انتخاب
6- نوروآناتومی بالینی به انضمام اطلس رنگی مغز
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:محمد اکبری ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده - نسل فردا،ارجمند،کتاب ارجمند - دیویی: 616.8 - 604 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1392 - 1100 نسخه - 350000 ریال - 1 -35-2536-964-978 انتخاب
7- نورو‌آناتومی
نويسنده:محمد اکبری ؛ نويسنده:غلامرضا حسن‌زاده ؛ نويسنده:هاتف قاسمی - جعفری - دیویی: 611.8 - 196 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 64500 ریال - 7 -07-5601-600-978 انتخاب
8- پرندگان در پرو
نويسنده:رومن گاری ؛ مترجم:محمد اکبری - خیام - دیویی: 843.914 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 1 -82-6101-964-978 انتخاب
9- آناتومی گری 2010 برای دانشجویان: تنه
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - ابن سینا - دیویی: 611 - 544 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 2000 نسخه - 350000 ریال - 8 -37-7150-964-978 انتخاب
10- آناتومی گری 2010 برای دانشجویان: سر و گردن
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - ابن سینا - دیویی: 611 - 328 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1100 نسخه - 230000 ریال - 8 -24-7150-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7