لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (1)
تالیف (3)
ترجمه (7)
تهران (6)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- (دایره‌المعارف) یوگا (معبد تن) (تحقیقی، پژوهشی، کاربردی)
نويسنده:دیوید واینرب ؛ نويسنده:جوآن واینرب ؛ مترجم:منوچهر البرزی - سی‌گل - دیویی: 613.7 - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 21000 ریال - 1 -7-91525-964 انتخاب
2- کتاب کامل و اصول بنیادین تای چی چوآن (چنگ من چینگ)
نويسنده:استوارت مک‌فارلین ؛ مترجم:مرضیه ذاکری ؛ مترجم:منوچهر البرزی - کلام شبدا - دیویی: 796.8155 - 124 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 24000 ریال - 0 -5-94575-964 انتخاب
3- تکنیک‌های کریا یوگا: مبنای آموزه‌های سری سوامی پاراماهانسا یوگاناندا
نويسنده:مجتبی ولی‌بیگی ؛ نويسنده:منوچهر البرزی ؛ ويراستار:مژگان ولی‌بیگی - مهرسمان - دیویی: 294.543 - 204 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 500000 ریال - انتخاب
4- یوگا اتحاد ذهن و بدن: برترین شیوه آموزش جهانی حفظ و ارتقاء سلامتی و اتحاد کامل و تعادل ذهن - بدن
نويسنده: مرکزودانتایوگای‌شیواناندا ؛ مترجم:منوچهر البرزی ؛ مترجم:مریم باقرلباف - کلام شیدا - دیویی: 613.7046 - 180 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 60000 ریال - 964-94575-0-X انتخاب
5- یوگای خرد و فرزانگی
نويسنده:مجتبی ولی‌بیگی ؛ نويسنده:منوچهر البرزی ؛ ويراستار:مژگان ولی‌بیگی - مهرسمان - دیویی: 294.556 - 340 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 3 -5-96216-622-978 انتخاب
6- علم مقدس
نويسنده:سوامی یوکتسوار ؛ مترجم:منوچهر البرزی ؛ مترجم:مجتبی ولی‌بیگی - مهرسمان - دیویی: 294.544 - 158 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 400000 ریال - انتخاب
7- تکنولوژی چاه آب
نويسنده:مایکل کمبل ؛ نويسنده:جی.ه‌. لهر ؛ مترجم:عبدالرسول طریقی - منوچهر البرزی - دیویی: 622.37 - 576 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1367 - 2500 ریال - انتخاب
8- یوگای خرد و فرزانگی
گردآورنده:مجتبی ولی‌بیگی ؛ گردآورنده:منوچهر البرزی ؛ ويراستار:مژگان ولی‌بیگی - مهرسمان - دیویی: 294.556 - 160 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 400000 ریال - انتخاب
9- درخت یوگا: جهان‌بینی و فلسفه یوگا
نويسنده:بی.کی.سی. آین‌گار ؛ مترجم:رضا جمالیان ؛ مترجم:منوچهر البرزی - جمال الحق - دیویی: 158 - 277 صفحه - 1450 ریال - انتخاب
10- (دایره‌المعارف) یوگا (معبد تن) (تحقیقی، پژوهشی، کاربردی)
نويسنده:دیوید واینرب ؛ نويسنده:جوآن واینرب ؛ مترجم:منوچهر البرزی - امیرقلم - دیویی: 613.7 - 318 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 22000 ریال - 8 -6-93651-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1