لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(32)
چاپ مجدد (30)
تالیف (62)
ترجمه (0)
تهران (62)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (49)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (62) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- Let's learn English 3: activity book
نويسنده:Margaret Iggulden ؛ نويسنده:Linda Pelham ؛ نويسنده:Danald Dallas - جهاد دانشگاهی‌ واحد تهران، ‌معاونت ‌آموزشی - دیویی: 428.24 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 9000 ریال - انتخاب
2- Rabbit's Friends
نويسنده:Danald Dallas - نسل پویا - دیویی: 813 - 16 صفحه - چاپ 1 سال 1370 - 820 ریال - انتخاب
3- New let's learn English 5
نويسنده:Danald Dallas ؛ نويسنده:Linda Pelham - رهنما - دیویی: 428.2 - 126 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 60000 ریال - انتخاب
4- New let's learn English 3: activitybook
نويسنده:Danald Dallas ؛ نويسنده:Linda Pelham - رهنما - دیویی: 428.24 - 78 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 35000 ریال - انتخاب
5- Let's learn English 1: pupil's book
نويسنده:Linda Pelham ؛ نويسنده:Danald Dallas - جهاد دانشگاهی، موسسه نشر جهاد،جهاد دانشگاهی ‌واحد تهران - دیویی: 428.24 - 84 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 14200 ریال - انتخاب
6- Let's learn English 1: pupil's book
نويسنده:Linda Pelham ؛ نويسنده:Danald Dallas - جهاد دانشگاهی (واحد تهران) - دیویی: 428.24 - 78 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 18000 ریال - انتخاب
7- New let's learn English 2
نويسنده:Danald Dallas ؛ نويسنده:Linda Pelham - رهنما - دیویی: 428.24 - 102 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 35000 ریال - 2 -64-802-1405 انتخاب
8- New let's learn English 2
نويسنده:Danald Dallas ؛ نويسنده:Linda Pelham - رهنما - دیویی: 428.24 - 102 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 50000 ریال - 2 -64-802-1405 انتخاب
9- Dangerous Journey Rainbow Readers Stage 6
نويسنده:Danald Dallas - پیوند جم - دیویی: 428.64 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 600 ریال - انتخاب
10- Let's learn English 1: activity book
نويسنده:Margaret Iggulden ؛ نويسنده:Linda Pelham ؛ نويسنده:Danald Dallas - جهاد دانشگاهی، موسسه نشر جهاد،جهاد دانشگاهی ‌واحد تهران - دیویی: 428.24 - 68 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 4300 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7