لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(88)
چاپ مجدد (340)
تالیف (283)
ترجمه (145)
تهران (392)
شهرستان (36)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (103)

تعداد یافت شده (428) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مدیریت عمومی
نويسنده:سیدمهدی الوانی - نشر نی - دیویی: 658.4 - 414 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 14 سال 1379 - 5500 نسخه - 16000 ریال - 2 -042-312-964 انتخاب
2- مقدمه‌ای بر فلسفه نظریه‌های مدیریت دولتی
نويسنده:حسن دانائی‌فرد ؛ نويسنده:سیدمهدی الوانی - صفار - دیویی: 658 - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1100 نسخه - 120000 ریال - 8 -235-388-964-978 انتخاب
3- مدیریت عمومی
نويسنده:سیدمهدی الوانی - نشر نی - دیویی: 658.4 - 414 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 22 سال 1383 - 5500 نسخه - 24000 ریال - 2 -042-312-964 انتخاب
4- فرآیند خط مشی گذاری عمومی: رویکردی تکاملی
نويسنده:سیدمهدی الوانی ؛ نويسنده:فتاح شریف‌زاده - دانشگاه علامه طباطبایی - دیویی: 658.4012 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 1 -25-6543-964 انتخاب
5- مدیریت عمومی
نويسنده:سیدمهدی الوانی - نشر نی - دیویی: 658.4 - 494 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 48 سال 1392 - 5000 نسخه - 140000 ریال - 1 -857-312-964 انتخاب
6- تئوری سازمان (ساختار، طراحی و کاربردها)
نويسنده:استیون‌پی. رابینز ؛ مترجم:سیدمهدی الوانی ؛ مترجم:حسن دانائی‌فرد - صفار،اشراقی - دیویی: 658.1 - 480 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1384 - 2200 نسخه - 43000 ریال - 1 -34-5973-964 انتخاب
7- مباحث ویژه در مدیریت دولتی (رشته مدیریت دولتی)
نويسنده:سیدمهدی الوانی ؛ نويسنده:شمس‌السادات زاهدی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 658.007 - 210 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1385 - 1000 نسخه - 14300 ریال - 9 -009-455-964 انتخاب
8- تئوری سازمان (ساختار، طراحی و کاربردها)
نويسنده:استیون‌پی. رابینز ؛ مترجم:سیدمهدی الوانی ؛ مترجم:حسن دانائی‌فرد - صفار،اشراقی - دیویی: 658.1 - 480 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1384 - 2300 نسخه - 43000 ریال - 1 -34-5973-964 انتخاب
9- مباحث ویژه مدیریت دولتی
نويسنده:سیدمهدی الوانی ؛ نويسنده:شمس‌السادات زاهدی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 658.007 - 114 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1385 - 2000 نسخه - 8000 ریال - 9 -187-459-964 انتخاب
10- گفتارهایی در فلسفه تئوری‌های سازمان دولتی
نويسنده:سیدمهدی الوانی ؛ نويسنده:حسن دانائی‌فرد - صفار - دیویی: 658.1 - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1388 - 1100 نسخه - 55000 ریال - 0 -74-5973-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 43