لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(91)
چاپ مجدد (352)
تالیف (293)
ترجمه (150)
تهران (406)
شهرستان (37)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (107)

تعداد یافت شده (443) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تصمیم‌گیری و تعیین خط مشی دولتی (رشته مدیریت دولتی)
نويسنده:سیدمهدی الوانی ؛ ويراستار:شمس‌السادات زاهدی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 351.00725 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1383 - 9600 ریال - 8 -309-455-964 انتخاب
2- مدیریت تولید (رشته مدیریت بازرگانی)
نويسنده:بابک کاظمی ؛ ويراستار:سیدمهدی الوانی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 658.5 - 436 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1389 - 33000 ریال - 6 -869-455-964-978 انتخاب
3- مدیریت تولید (رشته مدیریت بازرگانی)
نويسنده:بابک کاظمی ؛ ويراستار:سیدمهدی الوانی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 658.5 - 432 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1387 - 24400 ریال - 6 -869-455-964-978 انتخاب
4- مدیریت تحول در سازمان
نويسنده:وندل فرنچ ؛ نويسنده:سسیل بل ؛ مترجم:سیدمهدی الوانی - صفار - دیویی: 658.406 - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 20 سال 1394 - 170000 ریال - 5 -377-388-964-978 انتخاب
5- تئوری سازمان (ساختار، طراحی و کاربردها)
نويسنده:استیون‌پی. رابینز ؛ مترجم:سیدمهدی الوانی ؛ مترجم:حسن دانائی‌فرد - صفار،اشراقی - دیویی: 658.1 - 480 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1385 - 43000 ریال - 1 -34-5973-964 انتخاب
6- تئوری سازمان: ساختار و طرح سازمانی
نويسنده:استیون‌پی. رابینز ؛ مترجم:سیدمهدی الوانی ؛ مترجم:حسن دانائی‌فرد - صفار،اشراقی - دیویی: 658.1 - 480 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 21 سال 1386 - 55000 ریال - 4 -34-5973-964-978 انتخاب
7- سرپرستی در صنعت مهمانداری
نويسنده:سیدمهدی الوانی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 647.94068 - 178 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 70000 ریال - 9 -280-530-964-978 انتخاب
8- روش‌شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع
نويسنده:حسن دانائی‌فرد ؛ نويسنده:سیدمهدی الوانی ؛ نويسنده:عادل آذر - صفار،اشراقی - دیویی: 658.0072 - 496 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 135000 ریال - 2 -196-388-964-978 انتخاب
9- مدیریت تولید (رشته مدیریت بازرگانی)
نويسنده:بابک کاظمی ؛ ويراستار:سیدمهدی الوانی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 658.5 - 420 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1387 - 24400 ریال - 6 -869-455-964-978 انتخاب
10- تصمیم‌گیری و تعیین خط مشی دولتی: رشته مدیریت دولتی
نويسنده:سیدمهدی الوانی ؛ ويراستار:طاهره فیضی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 658.403 - 252 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1393 - 63000 ریال - 3 -518-387-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 45