لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (4)
تالیف (16)
ترجمه (0)
تهران (5)
شهرستان (11)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (11)

تعداد یافت شده (16) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زبان خارجی (ویژه فقه و مبانی حقوق اسلامی): کد R3 - فقه و مبانی حقوق اسلامی
نويسنده:اعظم مشهدی - سرافرازان البرز - دیویی: 428.64029732 - 62 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 100 نسخه - 0 -96-7349-600-978 انتخاب
2- زبان تخصصی خارجی (ویژه ادبیات فارسی): کد S4 - زبان و ادبیات فارسی
نويسنده:اعظم مشهدی - سرافرازان البرز - دیویی: 428.64 - 130 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 100 نسخه - 5 -002-362-600-978 انتخاب
3- راهنمای گام به گام طلایی عربی (2) سال دوم (رشته‌ی ریاضی - تجربی)
نويسنده:اعظم مشهدی - موسسه فرهنگی انتشاراتی کانون گسترش علوم - دیویی: 492.75076 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3500 نسخه - 9000 ریال - 9 -099-340-964 انتخاب
4- فرهنگ لغات همراه طلایی عربی به فارسی
نويسنده:اعظم مشهدی - کانون گسترش علوم - دیویی: 492.782 - 384 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3500 نسخه - 4000 ریال - 6 -386-340-964 انتخاب
5- فرهنگ لغات همراه طلایی فارسی به عربی
نويسنده:اعظم مشهدی - کانون گسترش علوم - دیویی: 492.782 - 388 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3500 نسخه - 4000 ریال - 964-340-384-X انتخاب
6- کتاب راهنما و سوالات امتحانی کلام 1 (الهیات)
نويسنده:اعظم مشهدی - پیدار - دیویی: 297.4172 - 126 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100 نسخه - 81000 ریال - 1 -030-499-600-978 انتخاب
7- علوم سوم دبستان: کتاب کار و آموزش شامل: مجموعه سوالات، نکات آموزشی
نويسنده:اعظم مشهدی - اعظم مشهدی - دیویی: 507 - 136 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1500 نسخه - 30000 ریال - 9 -1964-04-964-978 انتخاب
8- کتاب راهنما و سوالات امتحانی کلام 2 (الهیات)
نويسنده:اعظم مشهدی - پیدار - دیویی: 297.4172 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100 نسخه - 80000 ریال - 8 -031-499-600-978 انتخاب
9- زبان خارجی فقه و مبانی حقوق اسلامی
نويسنده:اعظم مشهدی - پیدار - دیویی: 428.64029732 - 132 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 300 نسخه - 560000 ریال - 0 -389-499-600-978 انتخاب
10- زبان تخصصی 1 (الهیات)
نويسنده:اعظم مشهدی - سرافرازان البرز - دیویی: 428.64 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 39000 ریال - 3 -064-362-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2