لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (2)
تالیف (14)
ترجمه (0)
تهران (5)
شهرستان (9)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (9)

تعداد یافت شده (14) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کتاب راهنما و سوالات امتحانی کلام 1 (الهیات)
نويسنده:اعظم مشهدی - پیدار - 126 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100 نسخه - 81000 ریال - 1 -030-499-600-978 انتخاب
2- کتاب راهنما و سوالات امتحانی کلام 2 (الهیات)
نويسنده:اعظم مشهدی - پیدار - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100 نسخه - 80000 ریال - 8 -031-499-600-978 انتخاب
3- زبان خارجی فقه و مبانی حقوق اسلامی
نويسنده:اعظم مشهدی - پیدار - 134 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 300 نسخه - 400000 ریال - 0 -389-499-600-978 انتخاب
4- فرهنگ لغات همراه طلایی فارسی به عربی
نويسنده:اعظم مشهدی - کانون گسترش علوم - 388 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3500 نسخه - 4000 ریال - 964-340-384-X انتخاب
5- تجزیه و ترکیب عربی (همراه با نکات اساسی قواعد صرف و نحو)
نويسنده:لیلا محمدی ؛ نويسنده:اعظم مشهدی - مهاتما گاندی - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 85000 ریال - 5 -5-97400-600-978 انتخاب
6- زبان خارجی فقه و مبانی حقوق اسلامی
نويسنده:اعظم مشهدی - پیدار - 132 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 300 نسخه - 560000 ریال - 0 -389-499-600-978 انتخاب
7- زبان خارجی (ویژه فقه و مبانی حقوق اسلامی): کد R3 - فقه و مبانی حقوق اسلامی
نويسنده:اعظم مشهدی - سرافرازان البرز - 62 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 100 نسخه - 0 -96-7349-600-978 انتخاب
8- زبان تخصصی خارجی (ویژه ادبیات فارسی): کد S4 - زبان و ادبیات فارسی
نويسنده:اعظم مشهدی - سرافرازان البرز - 130 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 100 نسخه - 5 -002-362-600-978 انتخاب
9- نکات کلیدی و بانک آزمون زبان تخصصی 2 (ویژه الهیات)
نويسنده:اعظم مشهدی - سرافرازان البرز - 82 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 39000 ریال - 8 -072-362-600-978 انتخاب
10- راهنمای گام به گام طلایی عربی (2) سال دوم (رشته‌ی ریاضی - تجربی)
نويسنده:اعظم مشهدی - موسسه فرهنگی انتشاراتی کانون گسترش علوم - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3500 نسخه - 9000 ریال - 9 -099-340-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2