لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (16)
تالیف (7)
ترجمه (18)
تهران (25)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (13)

تعداد یافت شده (25) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جامعه‌شناسی سلامت، ثروت و عدالت
نويسنده:ریچارد ویلکینسون ؛ نويسنده:کیت پیکت ؛ مترجم:شیرین احمدنیا - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 320.01 - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 160000 ریال - 9 -0090-02-600-978 انتخاب
2- تحلیل هزینه‌های بیمارستان: راهنمایی برای مدیران
نويسنده:دونالد شپرد ؛ نويسنده:دومینیک هاجکین ؛ نويسنده:یوان ئی آنتونی - موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی - دیویی: 362.11 - 190 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 10000 ریال - 1 -15-6923-964 انتخاب
3- ازدواج و خانواده در ایران
نويسنده:منوچهر محسنی ؛ نويسنده:ابوالقاسم پوررضا - آرون - دیویی: 306.810955 - 368 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 30000 ریال - 8 -52-7217-964 انتخاب
4- جامعه‌شناسی شهری
نويسنده:مایکل سویج ؛ نويسنده:آلن وارد ؛ مترجم:ابوالقاسم پوررضا - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 307.76 - 312 صفحه - وزیری (شومیز خارجی) - چاپ 4 سال 1386 - 25000 ریال - 7 -580-459-964 انتخاب
5- خشونت علیه زنان
نويسنده:ابوالقاسم پوررضا ؛ نويسنده:پدرام موسوی‌شندی - ایران بان - دیویی: 362.88 - 30 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 8 -14-7989-964 انتخاب
6- جامعه‌شناسی شهری
نويسنده:مایکل سویج ؛ نويسنده:آلن وارد ؛ مترجم:ابوالقاسم پوررضا - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 307.76 - 306 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1388 - 29500 ریال - 7 -580-459-964 انتخاب
7- ازدواج و خانواده در ایران
نويسنده:منوچهر محسنی ؛ نويسنده:ابوالقاسم پوررضا - آرون - دیویی: 306.810955 - 368 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 45000 ریال - 8 -52-7217-964 انتخاب
8- جامعه‌شناسی سلامت، ثروت و عدالت
نويسنده:ریچارد ویلکینسون ؛ نويسنده:کیت پیکت ؛ مترجم:شیرین احمدنیا - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 305.01 - 340 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 90000 ریال - 9 -0090-02-600-978 انتخاب
9- جامعه‌شناسی شهری
نويسنده:مایکل سویج ؛ نويسنده:آلن وارد ؛ مترجم:ابوالقاسم پوررضا - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 307.76 - 314 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 15500 ریال - 7 -580-459-964 انتخاب
10- مجموعه سوالات آزمون‌های اقتصاد بهداشت: همراه با پاسخ‌ تشریحی از سال 1379 تا 1388
گردآورنده:ستار رضایی ؛ گردآورنده:سیروس علی‌نیا ؛ گردآورنده:ابوالقاسم پوررضا - آثار سبحان - دیویی: 338.433621 - 254 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 64500 ریال - 9 -69-2580-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3