لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3257)
چاپ مجدد (5006)
تالیف (393)
ترجمه (7870)
تهران (4671)
شهرستان (3592)
كودك و نوجوان (5)
كمك درسی و آموزشی (8)

تعداد یافت شده (8263) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قرآن کریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:عثمان طه - بی نا - 1224 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1375 - 10000 نسخه - 13000 ریال - انتخاب
2- قرآن مجید
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:احمد نیریزی - دهاقانی‌ اسماعیلیان - 1056 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 10 سال 1375 - 10000 نسخه - 14000 ریال - انتخاب
3- کلیات مفاتیح الجنان
نويسنده:عباس قمی ؛ مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ مصحح:محمدتقی حسینی‌کاشانی - نشر محمد - 1406 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1375 - 5150 نسخه - 22000 ریال - 964-5566-07-X انتخاب
4- دعای توسل و زیارت عاشورا (با ترجمه فارسی)
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای - باقرالعلوم - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 12 سال 1375 - 20000 نسخه - 600 ریال - 1 -01-5980-964 انتخاب
5- کلیات مفاتیح الجنان
نويسنده:عباس قمی ؛ مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:عباس مصباح‌زاده - علمی - 1338 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1375 - 10000 نسخه - 22000 ریال - انتخاب
6- القرآن الکریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای - نشر سبحان - 838 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 6 سال 1375 - 5000 نسخه - 12000 ریال - انتخاب
7- کلیات مفاتیح الجنان
نويسنده:عباس قمی ؛ مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای - ایران - 1144 صفحه - رقعی (گالینگور) - 5000 نسخه - 2000 ریال - انتخاب
8- القرآن الکریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:کاظم صادقانجفی - رشیدی - 748 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1375 - 5000 نسخه - 35000 ریال - انتخاب
9- سوره مبارکه انعام به‌ انضمام دعای توسل و نماز غفیله
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:کاظم صادقانجفی - گلی - 128 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 20000 نسخه - 1500 ریال - انتخاب
10- سوره مبارکه انعام به‌ انضمام دعای توسل و نماز غفیله
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:کاظم صادقانجفی - گلی - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 20000 نسخه - 2500 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 827