لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3304)
چاپ مجدد (5083)
تالیف (408)
ترجمه (7979)
تهران (4734)
شهرستان (3653)
كودك و نوجوان (5)
كمك درسی و آموزشی (8)

تعداد یافت شده (8387) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- القرآن الکریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:کاظم صادقانجفی - رشیدی،تابان - 920 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 9 سال 1375 - 2000 نسخه - انتخاب
2- القرآن الکریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:احمد نیریزی - نشر طلوع - 644 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1375 - 5000 نسخه - 7 -2-90456-964 انتخاب
3- القرآن الکریم: سی ‌جزء کامل بصورت مجزا با ترجمه
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:عثمان طه - رایزن - 1214 صفحه - چاپ 1 سال 1375 - 10000 نسخه - انتخاب
4- ارتباط با خدا
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای - بی نا - 204 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1375 - 20000 نسخه - 2800 ریال - انتخاب
5- القرآن الکریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:کاظم صادقانجفی - رشیدی - 922 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1375 - 10000 نسخه - 5600 ریال - انتخاب
6- برنامه ارتباط با خدا، یا، نیایش با پروردگار جهان
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای - افتخاری - 176 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1375 - 5000 نسخه - 1800 ریال - انتخاب
7- القرآن الکریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:محمد خالقی‌زنجانی - گلی - 874 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1375 - 10000 نسخه - 23000 ریال - انتخاب
8- ارتباط با خدا
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:سیداسدالله رضوانی‌فرد - موسسه ‌انتشارات ‌فراهانی - 240 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 5000 نسخه - 4000 ریال - انتخاب
9- قرآن کریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:سیدسعید اهری‌زاده - فرجام - 840 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 7 سال 1375 - 10000 نسخه - انتخاب
10- القران الکریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:احمد نیریزی - پیراسته - 654 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1375 - 20000 نسخه - 12000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 839