لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(95)
چاپ مجدد (25)
تالیف (91)
ترجمه (29)
تهران (95)
شهرستان (25)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (120) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- واژه‌نامه پزشکی دوره اسلامی
گردآورنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ گردآورنده:محمدرضا مخبردزفولی ؛ گردآورنده:فرید قاسملو - چوگان - دیویی: 610.3 - 500 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 300 نسخه - 250000 ریال - 2 -51-5682-964-978 انتخاب
2- فرهنگ گیاهان دارویی
نويسنده:جیمز دوک ؛ مترجم:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ مترجم:عبدالعلی محقق‌زاده - راه کمال،چوگان - دیویی: 615.32 - 1096 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1387 - 2100 نسخه - 230000 ریال - 8 -04-2542-964 انتخاب
3- فرهنگ گیاهان دارویی
نويسنده:جیمز دوک ؛ مترجم:عبدالعلی محقق‌زاده ؛ مترجم:زهره آموزگار - صهبای دانش - دیویی: 615.32 - 1070 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 500 نسخه - 230000 ریال - 2 -6-91194-600-978 انتخاب
4- فهرست اسناد موجود در معاونت اسنادی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران...
گردآورنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ گردآورنده:فرید قاسملو ؛ گردآورنده:علی‌اکبر وطن‌پرست - اندیشه ظهور - دیویی: 011.31 - 526 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 500 نسخه - 180000 ریال - 0 -20-6131-964-978 انتخاب
5- شمسیه
نويسنده: شمس‌الدین‌محمدبن‌نعمت‌الله ؛ مصحح:مهدی علیزاده ؛ به‌اهتمام:محمدرضا شمس‌اردکانی - چوگان - دیویی: 610.917671 - 776 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 500 نسخه - 289000 ریال - 3 -41-5682-964-978 انتخاب
6- تقویم تاریخ: فرهنگ و تمدن اسلام و ایران: بخش دوم
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ نويسنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ نويسنده:محمدرضا مخبردزفولی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 297.99 - 792 صفحه - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 600000 ریال - 9 -1546-00-964-978 انتخاب
7- فهرستواره مشترک نسخه‌های خطی پزشکی و علوم وابسته در کتابخانه‌های ایران
به‌اهتمام:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ به‌اهتمام:فرید قاسملو ؛ به‌اهتمام:محمد صدر - محیا - دیویی: 610.016 - 962 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 300 نسخه - 490000 ریال - 5 -08-5577-964-978 انتخاب
8- عمل صالح (قرابادین صالحی)
نويسنده:صالح‌بن‌محمد صالح‌ناینی‌هروی ؛ بازنويسي:پرمیس بدر ؛ بازنويسي:عبدالعلی محقق‌زاده - چوگان،دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ طب - دیویی: 615.321 - 600 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 500 نسخه - 330000 ریال - 9 -07-5682-964-978 انتخاب
9- مخزن الادویه
نويسنده:محمدحسین‌بن‌محمدهادی عقیلی‌علوی‌شیرازی ؛ مصحح:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ مصحح:روجا رحیمی - چوگان - دیویی: 615.32 - 1078 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 50 نسخه - 1250000 ریال - 5 -89-7463-600-978 انتخاب
10- مخزن‌الادویه
نويسنده:محمدحسین‌بن‌محمدهادی عقیلی‌علوی‌شیرازی ؛ مصحح:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ مصحح:روجا رحیمی - صهبای دانش،دانشگاه علوم پزشکی ایران - دیویی: 615.32 - 1096 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 500 نسخه - 370000 ریال - 0 -0-91194-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12