لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(95)
چاپ مجدد (31)
تالیف (97)
ترجمه (29)
تهران (101)
شهرستان (25)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (126) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مروری بر تاریخ و مبانی طب سنتی اسلام و ایران
نويسنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ نويسنده:بهزاد ذوالفقاری ؛ نويسنده:مهدی ترکی - ملائک - دیویی: 610 - 268 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 72000 ریال - 4 -42-6856-964-978 انتخاب
2- خلاصه التجارب
نويسنده:بهاءالدوله رازی ؛ نويسنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ نويسنده:عبدالعلی محقق‌زاده - راه کمال،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، اداره انتشارات و چاپ - دیویی: 610 - 384 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 110000 ریال - 5 -76-2542-964-978 انتخاب
3- به سوی اصطلاح‌نامه پزشکی دوره اسلامی (مجموعه مقالاتی در زمینه آماده‌سازی اصطلاح‌نامه پزشکی دوره اسلامی)
نويسنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ نويسنده:فرید قاسملو - چوگان،دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی ‌تهران - دیویی: 610.917671 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 38000 ریال - 3 -96-5682-964-978 انتخاب
4- خلاصه التجارب
نويسنده:بهاءالدوله رازی ؛ بازنويسي:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ بازنويسي:عبدالعلی محقق‌زاده - اندیشه ظهور،دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی ‌تهران - دیویی: 610 - 384 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 149000 ریال - 1 -23-6131-964-978 انتخاب
5- فهرست اسناد موجود در معاونت اسنادی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران پیرامون موضوع تاریخ پزشکی
نويسنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ نويسنده:فرید قاسملو ؛ نويسنده:علی‌اکبر وطن‌پرست - صهبای دانش،دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی ‌تهران - دیویی: 011.31 - 526 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 150000 ریال - 8 -4-91194-600-978 انتخاب
6- روند تحول پزشکی نوین ایران، از دارالفنون تا تاسیس دانشگاه تهران
به‌اهتمام:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ به‌اهتمام:رقیه‌سادات عظیمی ؛ به‌اهتمام:فرید قاسملو - راه کمال - دیویی: 610.955 - 600 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 330000 ریال - 6 -53-2542-964-978 انتخاب
7- مجربات اکبری
نويسنده:محمداکبر ارزانی‌دهلوی ؛ مصحح:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ مصحح:محمدباقر مینایی - چوگان - دیویی: 610 - 334 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 140000 ریال - 6 -11-5682-964-978 انتخاب
8- تذکره نظامشاهیه
مصحح: حسن‌بن‌عبدالرحمن، قرن 10 ق. ؛ به‌اهتمام:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ به‌اهتمام:فرید قاسملو - چوگان - دیویی: 610.917671 - 694 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 298000 ریال - 5 -34-5682-964-978 انتخاب
9- رده RIS تاریخ پزشکی دوره اسلامی: بازنویسی و گسترش پزشکی دوره اسلامی در نظام رده‌بندی کتابخانه کنگره
نويسنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ نويسنده:فرید قاسملو ؛ نويسنده:رقیه هاتفی‌مستقیم - سبز آرنگ،دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی ‌تهران - دیویی: 025.46297 - 118 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 70000 ریال - 9 -22-5683-964-978 انتخاب
10- فهرستواره مشترک نسخه‌های خطی پزشکی و علوم وابسته در کتابخانه‌های ایران
به‌اهتمام:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ به‌اهتمام:محمدرضا مخبردزفولی ؛ به‌اهتمام:فرید قاسملو - راه کمال،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران - دیویی: 011.31 - 956 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 230000 ریال - 5 -92-2542-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13