لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(95)
چاپ مجدد (26)
تالیف (92)
ترجمه (29)
تهران (96)
شهرستان (25)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (121) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تقویم تاریخ: فرهنگ و تمدن اسلام و ایران: بخش دوم
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ نويسنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ نويسنده:محمدرضا مخبردزفولی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 297.99 - 792 صفحه - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 600000 ریال - 9 -1546-00-964-978 انتخاب
2- فهرست اسناد موجود در معاونت اسنادی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران...
گردآورنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ گردآورنده:فرید قاسملو ؛ گردآورنده:علی‌اکبر وطن‌پرست - اندیشه ظهور - دیویی: 011.31 - 526 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 500 نسخه - 180000 ریال - 0 -20-6131-964-978 انتخاب
3- خلاصه التجارب
نويسنده:بهاء‌الدین‌بن‌میرقوام‌الدین بهاء‌الدوله ؛ محقق:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ محقق:عبدالعلی محقق‌زاده - چوگان،دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی ‌تهران - دیویی: 610 - 384 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 50 نسخه - 460000 ریال - 1 -87-7463-600-978 انتخاب
4- مخزن الادویه
نويسنده:محمدحسین‌بن‌محمدهادی عقیلی‌علوی‌شیرازی ؛ بازنويسي:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ بازنويسي:روجا رحیمی - سبز آرنگ،دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی ‌تهران - دیویی: 615.32 - 1104 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1390 - 500 نسخه - 385000 ریال - 1 -28-5683-964-978 انتخاب
5- فهرستواره کتابهای چاپ سنگی پزشکی ایران
به‌اهتمام:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ به‌اهتمام:فرید قاسملو ؛ به‌اهتمام:علی‌اکبر وطن‌پرست - چوگان،دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی ‌تهران - دیویی: 011.31 - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 500 نسخه - 105000 ریال - 9 -94-5682-964-978 انتخاب
6- راهنمای گیاه‌درمانی
نويسنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ نويسنده:روجا رحیمی ؛ نويسنده:عبدالعلی محقق‌زاده - سبز آرنگ - دیویی: 615.321 - 138 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 110000 ریال - 1 -57-5683-964-978 انتخاب
7- ملاحظات مصرف مفردات و مرکبات پرکاربرد در طب ایرانی
نويسنده:لیلی امانی ؛ نويسنده:محبوبه بزرگی ؛ نويسنده:فاطمه بینا - چوگان - دیویی: 615.321 - 178 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 20 نسخه - 280000 ریال - 8 -27-8667-600-978 انتخاب
8- رده RIS تاریخ پزشکی دوره اسلامی: بازنویسی و گسترش دوره اسلامی در نظام رده‌بندی کتابخانه کنگره
به‌اهتمام:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ به‌اهتمام:فرید قاسملو ؛ به‌اهتمام:رقیه هاتفی‌مستقیم - چوگان،دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی ‌تهران - دیویی: 025.46297 - 118 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 9 -10-5682-964-978 انتخاب
9- تذکره نظامشاهیه
مصحح: حسن‌بن‌عبدالرحمن، قرن 10 ق. ؛ به‌اهتمام:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ به‌اهتمام:فرید قاسملو - چوگان - دیویی: 610.917671 - 694 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 500 نسخه - 298000 ریال - 5 -34-5682-964-978 انتخاب
10- فرهنگ گیاهان دارویی
نويسنده:جیمز دوک ؛ مترجم:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ مترجم:عبدالعلی محقق‌زاده - راه کمال - دیویی: 615.32 - 1074 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1385 - 3200 نسخه - 230000 ریال - 8 -04-2542-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13