لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(96)
چاپ مجدد (20)
تالیف (88)
ترجمه (28)
تهران (92)
شهرستان (24)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (116) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تقویم تاریخ: فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ نويسنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ نويسنده:محمدرضا مخبردزفولی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 972 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1393 - 1000 نسخه - 600000 ریال - 4 -1343-00-964-978 انتخاب
2- مجموعه‌ای از آثار علوم پزشکی دانشمندان اسلامی و ایرانی
نويسنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ نويسنده:حامد عابد‌تاش ؛ نويسنده:شیرین اردشیر‌روحانی‌فرد - محیا - 510 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 490000 ریال - 7 -04-5577-964-978 انتخاب
3- مروری بر تاریخ و مبانی طب سنتی اسلام و ایران
نويسنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ نويسنده:بهزاد ذوالفقاری ؛ نويسنده:مهدی ترکی - راه کمال - 268 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 72000 ریال - 2 -24-2542-964 انتخاب
4- رده RIS تاریخ پزشکی دوره اسلامی: بازنویسی و گسترش دوره اسلامی در نظام رده‌بندی کتابخانه کنگره
به‌اهتمام:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ به‌اهتمام:فرید قاسملو ؛ به‌اهتمام:رقیه هاتفی‌مستقیم - چوگان،دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی ‌تهران - 118 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 9 -10-5682-964-978 انتخاب
5- گیاه‌درمانی "درمان بیماریها توسط گیاهان"
نويسنده:ژان والنت ؛ مترجم:احمد امامی ؛ مترجم:محمدرضا شمس‌اردکانی - کلام حق - 272 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 5 -26-5730-600-978 انتخاب
6- تحفه المومنین
نويسنده:محمدمومن‌بن‌محمدزمان حکیم‌مومن ؛ مصحح:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ مصحح:روجا رحیمی - نشر شهر،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی - 666 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 225000 ریال - 1 -97-2657-964-978 انتخاب
7- تاریخ پزشکی در ایران از دوران باستان تا دارالفنون
به‌اهتمام:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ تهيه و تنظيم:محمدرضا مخبردزفولی ؛ به‌اهتمام:فرید قاسملو - چوگان - 366 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 100 نسخه - 185000 ریال - 2 -77-5682-964-978 انتخاب
8- دانش پزشکی مردمی ایران زمین
به‌اهتمام:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ به‌اهتمام:آزاده محبی ؛ به‌اهتمام:الهام شجری - صهبای دانش - 728 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 100 نسخه - 280000 ریال - 9 -0-90945-600-978 انتخاب
9- روند تحول پزشکی نوین ایران، از دارالفنون تا تاسیس دانشگاه تهران
به‌اهتمام:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ به‌اهتمام:رقیه‌سادات عظیمی ؛ به‌اهتمام:فرید قاسملو - راه کمال - 600 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 330000 ریال - 6 -53-2542-964-978 انتخاب
10- فرهنگ گیاهان دارویی
نويسنده:جیمز دوک ؛ مترجم:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ مترجم:عبدالعلی محقق‌زاده - راه کمال - 1074 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1385 - 3200 نسخه - 230000 ریال - 8 -04-2542-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12