لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(31)
چاپ مجدد (13)
تالیف (0)
ترجمه (44)
تهران (43)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (44)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (44) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آستریکس، جدال با اوبلیکس
نويسنده:رنه گوسینی ؛ نويسنده: گروه‌ترجمه‌موسسه‌ی‌فرهنگی‌وهنری‌آدینده‌نگار ؛ ويراستار:مژگان اسماعیلیان - موسسه‌ فرهنگی‌ و هنری ‌آدینده‌نگار - دیویی: 741.5944 - 20 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2000 ریال - 6 -23-7778-964 انتخاب
2- آستریکس در اسپانیا
نويسنده:رنه گوسینی ؛ مترجم:فریبرز افروزی ؛ تصويرگر: اودرزو - سامر - دیویی: 741.5 - 52 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1396 - 150000 ریال - 1 -5-91351-964-978 انتخاب
3- آستریکس در اسپانیا
نويسنده:رنه گوسینی ؛ تصويرگر: اودرزو ؛ مترجم:فریبرز افروزی - سامر - دیویی: 741.5 - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 150000 ریال - 1 -5-91351-964-978 انتخاب
4- آستریکس در سرزمین گل
نويسنده:رنه گوسینی ؛ مترجم:فریبرز افروزی ؛ تصويرگر: اودرزو - سامر - دیویی: 741.5944 - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 50000 ریال - 0 -00-6444-600-978 انتخاب
5- آستریکس و دیگچه
نويسنده:رنه گوسینی ؛ مترجم:فریبرز افروزی ؛ نقاش: اودرزو - پرتو واقعه - دیویی: 741.5944 - 48 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1381 - 16500 ریال - 3 -9-93948-964 انتخاب
6- آستریکس و مامور رومی
نويسنده:رنه گوسینی ؛ مترجم:فریبرز افروزی ؛ تصويرگر: اودرزو - سامر - دیویی: 741.5944 - 48 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 150000 ریال - 0 -39-6444-600-978 انتخاب
7- آستریکس و مهمانی ویژه
نويسنده:آنته‌آ بل ؛ مترجم:درک هاکریج ؛ مترجم:فریبرز افروزی - پرتو واقعه - دیویی: 741.5944 - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 15000 ریال - 7 -7-93948-964 انتخاب
8- آستریکس و مبارزه بزرگ
نويسنده:رنه گوسینی ؛ تصويرگر: اودرزو ؛ مترجم:فریبرز افروزی - سامر - دیویی: 741.5 - 52 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1394 - 100000 ریال - 2 -0-90539-600-978 انتخاب
9- آستریکس در بازی‌های المپیک
نويسنده:رنه گوسینی ؛ مترجم:فریبرز افروزی ؛ تصويرگر: اودرزو - سامر - دیویی: 741.5944 - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 100000 ریال - 4 -4-91351-964-978 انتخاب
10- آستریکس و پسر کوچولو
نويسنده: اودرزو ؛ مترجم:غلامحسین اعرابی ؛ ويراستار:محمود سالک - نشر لک‌لک - دیویی: 741.5944 - 48 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1381 - 17000 ریال - 9 -43-6488-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5