لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (33)
تالیف (43)
ترجمه (3)
تهران (1)
شهرستان (45)
كودك و نوجوان (46)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (46) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شالاپ شولوپ آب‌بازی با دورای نازنازی
شاعر:فریده پروینیان ؛ تصويرگر:مژگان گروه‌ای - سایه‌گستر - دیویی: 8fa1.62 - 18 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 30000 ریال - 4 -370-502-964-978 انتخاب
2- رنگ‌آمیزی با برچسب (حیوانات جنگل)
شاعر:فریده پروینیان - سایه‌گستر - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 30000 ریال - 3 -504-502-964-978 انتخاب
3- رنگ‌آمیزی با برچسب (حیوانات اهلی)
شاعر:فریده پروینیان - سایه‌گستر - دیویی: 8fa1.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1399 - 80000 ریال - 0 -505-502-964-978 انتخاب
4- خواب قشنگ لیلی
شاعر:فریده پروینیان ؛ نقاش:مهناز گروه‌ای - سایه‌گستر - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 ریال - 6 -17-7311-964 انتخاب
5- یاد بگیریم با دورا، از یک تا ده بچه‌ها
شاعر:فریده پروینیان ؛ تصويرگر:مژگان گروه‌ای - سایه‌گستر - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 30000 ریال - 2 -316-502-964-978 انتخاب
6- لیلی پریشون شده
شاعر:فریده پروینیان ؛ نقاش:مهناز گروه‌ای - سایه‌گستر - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 ریال - 4 -18-7311-964 انتخاب
7- لیلی میون برفا
شاعر:فریده پروینیان ؛ نقاش:مهناز گروه‌ای - سایه‌گستر - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 2500 ریال - 2 -19-7311-964 انتخاب
8- رنگ‌آمیزی با برچسب (حیوانات جنگل)
شاعر:فریده پروینیان - سایه‌گستر - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 20000 ریال - 4 -507-502-964-978 انتخاب
9- لیلی پریشون شده
شاعر:فریده پروینیان ؛ نقاش:مهناز گروه‌ای - سایه‌گستر - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1388 - 5000 ریال - 2 -18-7311-964-978 انتخاب
10- یاد بگیریم با دورا، از یک تا ده بچه‌ها
شاعر:فریده پروینیان ؛ گرافيست:مژگان گروه‌ای - سایه‌گستر - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 25000 ریال - 2 -316-502-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5