لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (2)
تالیف (9)
ترجمه (1)
تهران (6)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (4)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- درخت شاهنامه: ارزشهای نمادین درخت در شاهنامه
نويسنده:مهدخت پورخالقی‌چترودی - شرکت به نشر - دیویی: 8fa1.21 - 196 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 10000 ریال - 964-333-595-X انتخاب
2- درخت شاهنامه (ارزشهای فرهنگی و نمادین درخت در شاهنامه)
نويسنده:مهدخت پورخالقی‌چترودی - شرکت به نشر - دیویی: 8fa1.21 - 196 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 16000 ریال - 2 -1077-02-964-978 انتخاب
3- میرعلی شیرنوایی و روزگار او (مجموعه مقالات)
نويسنده:اواماریا سابتلنی ؛ مترجم:جواد عباسی ؛ ويراستار:مهدخت پورخالقی‌چترودی - طنین قلم - دیویی: 955.066 - 146 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 120000 ریال - 8 -45-7592-600-978 انتخاب
4- اکوان دیو
بازنويسي:مریم جلالی ؛ تصويرگر:آلاله ملکی ؛ ويراستار:مهدخت پورخالقی‌چترودی - فرهنگ سبز - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 40000 ریال - 9 -33-6351-600-978 انتخاب
5- رخش رستم
بازنويسي:ناهید یوسف‌زاده‌قوچانی ؛ ويراستار:مهدخت پورخالقی‌چترودی ؛ تصويرگر:آلاله ملکی - فرهنگ سبز - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 40000 ریال - 2 -32-6351-600-978 انتخاب
6- فرهنگ قصه‌های پیامبران: تجلی شاعرانه اشارات داستانی‌در مثنوی
نويسنده:مهدخت پورخالقی‌چترودی - آستان قدس رضوی، موسسه چاپ و انتشارات - دیویی: 8fa1.31 - 460 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1371 - 2600 ریال - انتخاب
7- به دنیا آمدن رستم
بازنويسي:سعیده موسوی‌زاده ؛ مترجم:ناهید یوسف‌زاده ؛ ويراستار:مهدخت پورخالقی‌چترودی - فرهنگ سبز - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 40000 ریال - 8 -30-6351-600-978 انتخاب
8- فرهنگ قصه‌های پیامبران
نويسنده:مهدخت پورخالقی‌چترودی - آستان قدس رضوی، موسسه چاپ و انتشارات - دیویی: 8fa1.31 - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1374 - 6350 ریال - 0 انتخاب
9- رستم پهلوان و فیل بزرگ
بازنويسي:مریم جلالی ؛ ويراستار:مهدخت پورخالقی‌چترودی ؛ تصويرگر:آلاله ملکی - فرهنگ سبز - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 40000 ریال - 5 -31-6351-600-978 انتخاب
10- زلال معنویت: چکیده مقالات ششمین همایش ملی ادبیات کودک و نوجوان و معنویت
نويسنده:مهدخت پورخالقی‌چترودی ؛ ويراستار:اعظم نیکخواه‌فاردقی - همیاران جوان - دیویی: 808.068 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 2 -4-96716-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1