لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(26)
چاپ مجدد (46)
تالیف (0)
ترجمه (72)
تهران (69)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (72) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رژیم غذایی گروه خون
نويسنده:پیتر دآدامو ؛ نويسنده:کاترین ویتنی ؛ مترجم:گیله‌گل بهروزان - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 613.2 - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 26 سال 1394 - 3000 نسخه - 120000 ریال - 1 -0792-00-964-978 انتخاب
2- گروه خونی AB: تغذیه و سلامتی
نويسنده:پیتر دآدامو ؛ مترجم:مکیه سالمی - عقیل - دیویی: 613.36 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 9 -069-163-600-978 انتخاب
3- آشپزی مناسب بر اساس گروه خون
نويسنده:پیتر دآدامو ؛ مترجم:آلینا برخورداریان ؛ ويراستار:محمدمهدی کرجالیان - نواندیش - دیویی: 613.2 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 45000 ریال - 5 -35-6259-964-978 انتخاب
4- برنامه غذایی مناسب گروه خونی O
نويسنده:پیتر دآدامو ؛ مترجم:مریم کاظمی - آرشا قلم - دیویی: 613.2 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 1 -6-93168-600-978 انتخاب
5- گروه خونی O: تغذیه و سلامتی
نويسنده:پیتر دآدامو ؛ مترجم:مکیه سالمی - عقیل - دیویی: 613.36 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 8 -066-163-600-978 انتخاب
6- گروه‌های خونی و تغذیه
نويسنده:پیتر دآدامو ؛ مترجم:محمد رضانیا ؛ مترجم:کامیار داهی - کامیار - دیویی: 613 - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 24000 ریال - 9 -0-94375-964 انتخاب
7- رژیم غذایی گروه خون
نويسنده:پیتر دآدامو ؛ نويسنده:کاترین ویتنی ؛ مترجم:گیله‌گل بهروزان - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 613 - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1388 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 1 -0792-00-964-978 انتخاب
8- رژیم غذایی گروه خون
نويسنده:پیتر دآدامو ؛ نويسنده:کاترین ویتنی ؛ مترجم:گیله‌گل بهروزان - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 613.2 - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 16 سال 1391 - 1000 نسخه - 69000 ریال - 1 -0792-00-964-978 انتخاب
9- رژیم غذایی مناسب با گروه خونی
نويسنده:پیتر دآدامو ؛ مترجم:سیدمصطفی طالقانی ؛ مترجم:علی‌محمد حسینی - نشر سابقون - دیویی: 615.854 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3000 نسخه - 7000 ریال - 964-7469-11-X انتخاب
10- رژیم غذایی گروه خون
نويسنده:پیتر دآدامو ؛ نويسنده:کاترین ویتنی ؛ مترجم:گیله‌گل بهروزان - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 613 - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 22 سال 1392 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 1 -0792-00-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8