لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(25)
چاپ مجدد (46)
تالیف (0)
ترجمه (71)
تهران (68)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (71) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رژیم غذایی گروه خون
نويسنده:پیتر دآدامو ؛ نويسنده:کاترین ویتنی ؛ مترجم:گیله‌گل بهروزان - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 613 - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 22 سال 1392 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 1 -0792-00-964-978 انتخاب
2- تغذیه‌ی مناسب بر اساس گروه خون
نويسنده:پیتر دآدامو ؛ مترجم:آلینا برخورداریان ؛ ويراستار:محمدمهدی کرجالیان - نواندیش - دیویی: 613 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 5000 نسخه - 17000 ریال - 7 -31-6259-964-978 انتخاب
3- زندگی مناسب بر اساس گروه خون
نويسنده:پیتر دآدامو ؛ نويسنده:کاترین وینتی ؛ مترجم:آلینا برخورداریان - آلینا برخورداریان - دیویی: 613 - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2500 نسخه - 75000 ریال - 5 -8286-04-964-978 انتخاب
4- مبارزه با دیابت با علم گروه خونی
نويسنده:پیتر دآدامو ؛ نويسنده:کاترین ویتنی ؛ مترجم:آلینا برخورداریان - آلینا برخورداریان - دیویی: 616.462054 - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2500 نسخه - 50000 ریال - 6 -9026-04-964-978 انتخاب
5- گروه خونی AB: تغذیه و سلامتی
نويسنده:پیتر دآدامو ؛ مترجم:مکیه سالمی - عقیل - دیویی: 613.36 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 9 -069-163-600-978 انتخاب
6- برنامه غذایی مناسب گروه خونی O
نويسنده:پیتر دآدامو ؛ مترجم:مریم کاظمی - آرشا قلم - دیویی: 613.2 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 1 -6-93168-600-978 انتخاب
7- رژیم غذایی گروه خون
نويسنده:پیتر دآدامو ؛ نويسنده:کاترین ویتنی ؛ مترجم:گیله‌گل بهروزان - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 613 - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 2000 نسخه - 24000 ریال - 7 -0792-00-964 انتخاب
8- رژیم غذایی گروه خون
نويسنده:پیتر دآدامو ؛ نويسنده:کاترین ویتنی ؛ مترجم:گیله‌گل بهروزان - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 613 - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 20 سال 1392 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 1 -0792-00-964-978 انتخاب
9- تغذیه‌ی مناسب بر اساس گروه خون
نويسنده:پیتر دآدامو ؛ مترجم:آلینا برخورداریان ؛ ويراستار:محمدمهدی کرجالیان - نواندیش - دیویی: 613 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 10000 نسخه - 20000 ریال - 7 -31-6259-964-978 انتخاب
10- رژیم غذایی گروه خون
نويسنده:پیتر دآدامو ؛ نويسنده:کاترین ویتنی ؛ مترجم:گیله‌گل بهروزان - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 613 - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1389 - 3000 نسخه - 45000 ریال - 1 -0792-00-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8