لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(33)
چاپ مجدد (32)
تالیف (61)
ترجمه (4)
تهران (15)
شهرستان (50)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (9)

تعداد یافت شده (65) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ویژگی‌های امیر مومنان علی‌بن‌ابی‌طالب (ع)
نويسنده:احمدبن علی نسائی ؛ مترجم:فتح‌الله نجارزادگان - بوستان کتاب - دیویی: 297.951 - 244 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 1200 نسخه - 24000 ریال - 5 -434-548-964-978 انتخاب
2- تفسیر تطبیقی (بررسی تطبیقی مبانی تفسیر قرآن و معارفی از آیات در دیدگاه فریقین)
نويسنده:فتح‌الله نجارزادگان - مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) - دیویی: 297.172 - 488 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 300 نسخه - 275000 ریال - 0 -88-7741-964-978 انتخاب
3- بررسی تطبیقی معناشناسی امام و مقام امامت از دیدگاه مفسران فریقین
نويسنده:فتح‌الله نجارزادگان ؛ ويراستار:سعیدرضا علی‌عسکری - پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 297.171 - 260 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 36500 ریال - 9 -59-5486-600-978 انتخاب
4- مصاف بی‌پایان با شیطان
نويسنده:فتح‌الله نجارزادگان - بوستان کتاب - دیویی: 297.467 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1393 - 2500 نسخه - 100000 ریال - 0 -1032-09-964-978 انتخاب
5- علوم قرآنی (وحی، اعجاز، تحریف‌ناپذیری)
نويسنده:مجید معارف ؛ نويسنده:فتح‌الله نجارزادگان ؛ نويسنده:محمدعلی مهدوی‌راد - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 297.158 - 360 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 160000 ریال - 6 -0343-02-600-978 انتخاب
6- علوم قرآنی (وحی، اعجاز، تحریف‌ناپذیری)
نويسنده:مجید معارف ؛ نويسنده:فتح‌الله نجارزادگان ؛ نويسنده:محمدعلی مهدوی‌راد - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 297.158 - 362 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 500 نسخه - 170000 ریال - 6 -0343-02-600-978 انتخاب
7- بررسی تطبیقی مبانی تفسیر قرآن در دیدگاه فریقین
نويسنده:فتح‌الله نجارزادگان - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - دیویی: 297.171 - 278 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1000 نسخه - 38500 ریال - 5 -02-5486-600-978 انتخاب
8- مصاف بی‌پایان با شیطان
نويسنده:فتح‌الله نجارزادگان - بوستان کتاب - دیویی: 297.467 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1398 - 500 نسخه - 350000 ریال - 0 -1032-09-964-978 انتخاب
9- مصاف بی‌پایان با شیطان
نويسنده:فتح‌الله نجارزادگان - بوستان کتاب - دیویی: 297.467 - 260 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1392 - 1500 نسخه - 80000 ریال - 0 -1032-09-964-978 انتخاب
10- تذکار وحی آشنایی محتوایی با قرآن: از سوره قاف تا آخر قرآن
نويسنده:فتح‌الله نجارزادگان ؛ نويسنده:سیدمحمدرضا صفوی - مرکز مدیریت حوزه علمیه قم - دیویی: 297.159 - 184 صفحه - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 2000 نسخه - 120000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7