لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(30)
چاپ مجدد (150)
تالیف (178)
ترجمه (2)
تهران (47)
شهرستان (133)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (12)

تعداد یافت شده (180) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نقش و رسالت زن: عرصه‌های حضور اجتماعی زن (برگرفته از بیانات حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (مدظله العالی) رهبر معظم انقلاب اسلامی)
به‌اهتمام:امیرحسین بانکی‌پورفرد - انقلاب اسلامی، وابسته به موسسه‌ی پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی - دیویی: 955.0844 - 272 صفحه - (در5جلد ) - جلد 5 - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 190000 ریال - 2 -80-2951-964-978 انتخاب
2- سر دلبران: عوامل آرامش بخش و نشاط آفرین در خانواده
نويسنده:امیرحسین بانکی‌پورفرد ؛ ويراستار:تقی اجیه - حدیث راه عشق - دیویی: 297.4831 - 276 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 55000 ریال - 7 -04-6722-600-978 انتخاب
3- عیش و معاش: زندگی گوارا در پرتو اقتصاد اسلامی
نويسنده:امیرحسین بانکی‌پورفرد ؛ ويراستار:محمدتقی اژه‌ای ؛ ويراستار:سعید غفرالهی - حدیث راه عشق - دیویی: 297.4833 - 354 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 140000 ریال - 3 -28-6722-600-978 انتخاب
4- مطلع مهر: راهکارهای جامع و کاربردی برای انتخاب همسر
نويسنده:امیرحسین بانکی‌پورفرد - حدیث راه عشق - دیویی: 297.725 - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 37 سال 1389 - 25000 ریال - 4 -75-8775-964-978 انتخاب
5- مطلع مهر: راهکارهای جامع و کاربردی برای انتخاب همسر
نويسنده:امیرحسین بانکی‌پورفرد - حدیث راه عشق - دیویی: 297.725 - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 22 سال 1389 - 25000 ریال - 4 -75-8775-964-978 انتخاب
6- مطلع مهر: راهکارهای جامع و کاربردی برای انتخاب همسر
نويسنده:امیرحسین بانکی‌پورفرد - حدیث راه عشق - دیویی: 297.725 - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 34 سال 1389 - 25000 ریال - 4 -75-8775-964-978 انتخاب
7- مطلع مهر: راهکارهای جامع و کاربردی برای انتخاب همسر
نويسنده:امیرحسین بانکی‌پورفرد - حدیث راه عشق - دیویی: 297.725 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1387 - 24000 ریال - 5 -23-8775-964-978 انتخاب
8- نقش و رسالت زن: عرصه‌های حضور اجتماعی زن (برگرفته از بیانات حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (مدظله العالی) رهبر معظم انقلاب اسلامی)
به‌اهتمام:امیرحسین بانکی‌پورفرد - انقلاب اسلامی، وابسته به موسسه‌ی پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی - دیویی: 955.0844 - 274 صفحه - (در5جلد ) - جلد 5 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 90000 ریال - 2 -80-2951-964-978 انتخاب
9- نقش و رسالت زن: عرصه‌های حضور اجتماعی زن (برگرفته از بیانات حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (مدظله العالی) رهبر معظم انقلاب اسلامی)
به‌اهتمام:امیرحسین بانکی‌پورفرد - انقلاب اسلامی، وابسته به موسسه‌ی پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی - دیویی: 955.0844 - 268 صفحه - جلد 5 - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1398 - 190000 ریال - 2 -80-2951-964-978 انتخاب
10- نقش و رسالت زن: الگوی زن (برگرفته از بیانات حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (مدظله العالی) رهبر معظم انقلاب اسلامی)
به‌اهتمام:امیرحسین بانکی‌پورفرد - انقلاب اسلامی، وابسته به موسسه‌ی پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی - دیویی: 955.0844 - 148 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1399 - 130000 ریال - 6 -79-2951-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 18