لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(59)
چاپ مجدد (101)
تالیف (160)
ترجمه (0)
تهران (7)
شهرستان (153)
كودك و نوجوان (115)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (160) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ملامجدالدین (ره)
نويسنده:طاهر خوش ؛ شاعر:مهدی وحیدی‌صدر ؛ ويراستار:محمدباقر انصاری - شوق - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 6000 نسخه - 10000 ریال - 3 -50-2801-964-978 انتخاب
2- رنگ‌آمیزی مجموعه‌ی کودکان و نوجوانان کربلا 2
نويسنده:طاهر خوش - شوق - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 0 -93-2801-964-978 انتخاب
3- کبوتران سفید: عون و محمد (ع)
نويسنده:طاهر خوش ؛ ويراستار:محمدباقر انصاری ؛ تصويرگر:حکیمه شریفی - شوق - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 3 -18-2801-964-978 انتخاب
4- بانوی قهرمان کربلا حضرت زینب (ع)
نويسنده:طاهر خوش ؛ تصويرگر:زهره طباطبایی - شوق - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 6 -01-7246-600-978 انتخاب
5- رنگ‌آمیزی مجموعه‌ی کودکان و نوجوانان کربلا 2
نويسنده:طاهر خوش - شوق - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 0 -93-2801-964-978 انتخاب
6- رنگ‌آمیزی مجموعه‌ی کودکان و نوجوانان کربلا 4
نويسنده:طاهر خوش - شوق - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 4 -95-2801-964-978 انتخاب
7- قبله هفتم: پرسش‌های شما، پاسخ‌های امام رضا (ع)
گردآورنده:طاهر خوش - شوق - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 5000 نسخه - 18000 ریال - 8 -00-2801-964-978 انتخاب
8- مهمان ری: حضرت عبدالعظیم (ع)
نويسنده:طاهر خوش ؛ تصويرگر:حکیمه شریفی - نشر شوق - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1389 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 6 -6-96901-964 انتخاب
9- آموزه‌های حجاب، عفاف و حیا با استناد به: آیات، روایات، داستان و اشعار برای تمامی سنین به ویژه جشن تکلیف
نويسنده:طاهر خوش ؛ شاعر:یحیی علوی‌فرد ؛ ويراستار:عباس جباری‌مقدم - طاهر خوش - 38 صفحه - پالتویی (مقوایی) - چاپ 2 سال 1397 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 2 -7718-04-964-978 انتخاب
10- امامزاده عباس (ع) نگین شهر ساری
نويسنده:طاهر خوش ؛ شاعر:مهدی وحیدی‌صدر ؛ ويراستار:محمدباقر انصاری - شوق - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 6000 نسخه - 10000 ریال - 0 -51-2801-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 16