لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(58)
چاپ مجدد (101)
تالیف (159)
ترجمه (0)
تهران (7)
شهرستان (152)
كودك و نوجوان (115)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (159) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قبله چهارم: پرسش‌های شما پاسخ‌های امام حسین (ع)
نويسنده:طاهر خوش - شوق - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 5000 نسخه - 20000 ریال - 5 -27-2801-964-978 انتخاب
2- عموی خوبم: حضرت قاسم بن حسن (ع)
نويسنده:طاهر خوش ؛ تصويرگر:زهرا مروج ؛ ويراستار:محمدباقر انصاری - شوق - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 9 -8-95680-964-978 انتخاب
3- مانند عباس (ع)
نويسنده:طاهر خوش ؛ تصويرگر:فرشته منعمی - شوق - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 1000 نسخه - 5000 ریال - 2 -4-95680-964 انتخاب
4- رزمنده شش ماهه: حضرت علی اصغر (ع)
نويسنده:طاهر خوش ؛ تصويرگر:فرشته منعمی ؛ ويراستار:محمدباقر انصاری - شوق - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1391 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 5 -6-95680-964-978 انتخاب
5- امامزاده عباس (ع) نگین شهر ساری
نويسنده:طاهر خوش ؛ شاعر:مهدی وحیدی‌صدر ؛ ويراستار:محمدباقر انصاری - شوق - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1500 نسخه - 20000 ریال - 0 -51-2801-964-978 انتخاب
6- اعجاز ولایت: پیرامون معرفی آستان مبارک تکیه پهنه کلا شهرستان ساری
نويسنده:طاهر خوش ؛ ويراستار: مشتاق - نشر شوق - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 6 -2-95680-964 انتخاب
7- 72 پرسمان حسینی در کلام امام حسین (ع)
نويسنده:طاهر خوش - ارمغان قرآن - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 7 -6-92400-600-978 انتخاب
8- آموزه‌های نماز
نويسنده:طاهر خوش ؛ شاعر:یحیی علوی‌فرد ؛ گرافيست:یاسر خلیفه - طاهر خوش - 40 صفحه - پالتویی (گلاسه) - چاپ 1 سال 1397 - 5000 نسخه - 20000 ریال - 5 -8892-04-600-978 انتخاب
9- رزمنده شش ماهه
نويسنده:طاهر خوش ؛ تصويرگر:فرشته منعمی - شوق - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 10000 نسخه - 4000 ریال - 9 -6-95680-964 انتخاب
10- رزمنده شش ماهه: حضرت علی اصغر (ع)
نويسنده:طاهر خوش ؛ تصويرگر:فرشته منعمی ؛ ويراستار:محمدباقر انصاری - شوق - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 8 سال 1393 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 5 -6-95680-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 16