لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(58)
چاپ مجدد (101)
تالیف (159)
ترجمه (0)
تهران (7)
شهرستان (152)
كودك و نوجوان (115)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (159) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رنگ‌آمیزی مجموعه‌ی کودکان و نوجوانان کربلا 2
نويسنده:طاهر خوش - شوق - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 0 -93-2801-964-978 انتخاب
2- پرستوهای مهاجر: عبدالله و محمد
نويسنده:طاهر خوش ؛ ويراستار:محمدباقر انصاری ؛ تصويرگر:سمیه بیگدلی - شوق - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1393 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 6 -8-96901-964-978 انتخاب
3- آموزه‌های حجاب، عفاف و حیا با استناد به: آیات، روایات، داستان و اشعار (ویژه‌ی جشن تکلیف)
نويسنده:طاهر خوش ؛ شاعر:یحیی علوی‌فرد ؛ ويراستار:عباس جباری‌مقدم - براق - 38 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 0 -773-192-964-978 انتخاب
4- 72 پرسمان امام رضا (ع)
نويسنده:طاهر خوش ؛ ويراستار:مهدی صباغی ؛ طراح:ابوالفضل رنجبران - ارمغان قرآن - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 6 -4-94517-600-978 انتخاب
5- 72 پرسمان حسینی در کلام امام حسین (ع)
نويسنده:طاهر خوش - ارمغان قرآن - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1394 - 5000 نسخه - 35000 ریال - 7 -6-92400-600-978 انتخاب
6- رنگ‌آمیزی مجموعه‌ی کودکان و نوجوانان کربلا 2
نويسنده:طاهر خوش - شوق - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 0 -93-2801-964-978 انتخاب
7- ستاره‌ی مسلم: حمیده
نويسنده:طاهر خوش ؛ ويراستار:محمدباقر انصاری ؛ تصويرگر:الهه ارکیا - شوق - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 0 -19-2801-964-978 انتخاب
8- عموی خوبم: حضرت قاسم بن حسن (ع)
نويسنده:طاهر خوش ؛ تصويرگر:زهرا مروج - شوق - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 10000 نسخه - 4000 ریال - 5 -8-95680-964 انتخاب
9- مهمان ری: حضرت عبدالعظیم (ع)
نويسنده:طاهر خوش ؛ تصويرگر:حکیمه شریفی - نشر شوق - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1389 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 6 -6-96901-964 انتخاب
10- رنگ‌آمیزی مجموعه‌ی کودکان و نوجوانان کربلا 3
نويسنده:طاهر خوش - شوق - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 7 -94-2801-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 16