لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (1)
تالیف (0)
ترجمه (4)
تهران (4)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- الکتروتراپی (اصل کاربرد جریانهای الکتریکی تحریکی)
نويسنده:جان لو ؛ مترجم:امیرهوشنگ بختیاری - بختیاری - دیویی: 615.845 - 208 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 18000 ریال - 1 -0-94374-964 انتخاب
2- الکتروتراپی (اصول کاربرد انرژیهای درمانی)
نويسنده:جان لو ؛ مترجم:امیرهوشنگ بختیاری - بختیاری - دیویی: 615.845 - 288 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 28000 ریال - 964-94374-1-X انتخاب
3- در جستجوی روش: سردرگمی در پژوهش علوم اجتماعی
نويسنده:جان لو ؛ مترجم:سیدمجتبی عزیزی ؛ ويراستار:سعید زاهدی - ترجمان علوم انسانی - دیویی: 300.72 - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 210000 ریال - 9 -05-8091-600-978 انتخاب
4- در جستجوی روش: سردرگمی در پژوهش علوم اجتماعی
نويسنده:جان لو ؛ مترجم:سیدمجتبی عزیزی ؛ ويراستار:سعید زاهدی - ترجمان علوم انسانی - دیویی: 300.72 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 210000 ریال - 9 -05-8091-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1