لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (24)
تالیف (13)
ترجمه (19)
تهران (32)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (32) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مدیریت استراتژیک بازار
نويسنده:دیویدا. آکر ؛ مترجم:حسین صفرزاده ؛ مترجم:علی‌اکبر فرهنگی - برآیند پویش - دیویی: 658.8 - 412 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1393 - 55000 ریال - 7 -04-6090-600-978 انتخاب
2- فناوری اطلاعات و ارتباطات و تاثیر آن
نويسنده:داریوش محمدی ؛ نويسنده:علی‌اکبر فرهنگی ؛ نويسنده:مهدی خادمی - برآیند پویش - دیویی: 303.4833 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 120000 ریال - 6 -56-6090-600-978 انتخاب
3- استراتژی قیمت‌گذاری
نويسنده:رد هالدن ؛ نويسنده:مارک برتون ؛ مترجم:مهدی خادمی - سیته - دیویی: 658.816 - 260 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 90000 ریال - 4 -47-5253-600-978 انتخاب
4- نظریه‌های ارتباطات سازمانی
نويسنده:علی‌اکبر فرهنگی ؛ نويسنده:حسین صفرزاده ؛ نويسنده:مهدی خادمی - موسسه ‌خدمات ‌فرهنگی ‌رسا - دیویی: 658.45 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 110000 ریال - 2 -595-317-964 انتخاب
5- راز موفقیت ثروتمندترین مرد ایرانی
گردآورنده:رضا یادگاری ؛ گردآورنده:مهدی خادمی - بامداد کتاب - دیویی: 381.1702854678 - 138 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 11000 ریال - 5 -2-94349-964 انتخاب
6- نظریه‌های ارتباطات سازمانی
نويسنده:علی‌اکبر فرهنگی ؛ نويسنده:حسین صفرزاده ؛ نويسنده:مهدی خادمی - موسسه ‌خدمات ‌فرهنگی ‌رسا - دیویی: 658.45 - 284 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1393 - 120000 ریال - انتخاب
7- نظریه‌های ارتباطات سازمانی
نويسنده:علی‌اکبر فرهنگی ؛ نويسنده:حسین صفرزاده ؛ نويسنده:مهدی خادمی - موسسه ‌خدمات ‌فرهنگی ‌رسا - دیویی: 658.45 - 286 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 78000 ریال - 2 -595-317-964 انتخاب
8- مدیریت استراتژیک بازار
نويسنده:دیویدا. آکر ؛ مترجم:حسین صفرزاده ؛ مترجم:علی‌اکبر فرهنگی - برآیند پویش - دیویی: 658.8 - 412 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1393 - 55000 ریال - 7 -04-6090-600-978 انتخاب
9- فلسفه تطبیقی: رشتۀ فلسفه و کلام اسلامی
نويسنده:افلاطون صادقی ؛ ويراستار:مهدی خادمی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 100 - 214 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 110000 ریال - 8 -0440-14-964-978 انتخاب
10- نظریه‌های ارتباطات سازمانی
نويسنده:علی‌اکبر فرهنگی ؛ نويسنده:حسین صفرزاده ؛ نويسنده:مهدی خادمی - موسسه ‌خدمات ‌فرهنگی ‌رسا - دیویی: 658.45 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 32000 ریال - 2 -595-317-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4