لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (24)
تالیف (13)
ترجمه (19)
تهران (32)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (32) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مدیریت استراتژیک بازار
نويسنده:دیویدا. آکر ؛ مترجم:حسین صفرزاده ؛ مترجم:علی‌اکبر فرهنگی - برآیند پویش - دیویی: 658.8 - 412 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1393 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 7 -04-6090-600-978 انتخاب
2- مدیریت استراتژیک بازار
نويسنده:دیویدا. آکر ؛ مترجم:حسین صفرزاده ؛ مترجم:علی‌اکبر فرهنگی - برآیند پویش - دیویی: 658.8 - 412 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 1100 نسخه - 55000 ریال - 7 -04-6090-600-978 انتخاب
3- فلسفه تطبیقی: رشتۀ فلسفه و کلام اسلامی
نويسنده:افلاطون صادقی ؛ ويراستار:مهدی خادمی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 100 - 214 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 100 نسخه - 110000 ریال - 8 -0440-14-964-978 انتخاب
4- مدیریت استراتژیک بازار
نويسنده:دیویدا. آکر ؛ مترجم:حسین صفرزاده ؛ مترجم:علی‌اکبر فرهنگی - برآیند پویش - دیویی: 658.8 - 412 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1393 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 7 -04-6090-600-978 انتخاب
5- فلسفه تطبیقی: رشتۀ فلسفه و کلام اسلامی
نويسنده:افلاطون صادقی ؛ ويراستار:مهدی خادمی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 100 - 214 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 300 نسخه - 130000 ریال - 8 -0440-14-964-978 انتخاب
6- مدیریت استراتژیک بازار
نويسنده:دیویدا. آکر ؛ مترجم:حسین صفرزاده ؛ مترجم:علی‌اکبر فرهنگی - پیام پویا - دیویی: 658.8 - 412 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 3300 نسخه - 55000 ریال - 3 -05-7933-964 انتخاب
7- مدیریت استراتژیک بازار
نويسنده:دیویدا. آکر ؛ مترجم:حسین صفرزاده ؛ مترجم:علی‌اکبر فرهنگی - برآیند پویش - دیویی: 658.8 - 412 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1393 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 7 -04-6090-600-978 انتخاب
8- نظریه‌های ارتباطات سازمانی
نويسنده:علی‌اکبر فرهنگی ؛ نويسنده:حسین صفرزاده ؛ نويسنده:مهدی خادمی - موسسه ‌خدمات ‌فرهنگی ‌رسا - دیویی: 658.45 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 2200 نسخه - 38000 ریال - 2 -595-317-964 انتخاب
9- مدیریت استراتژیک بازار
نويسنده:دیویدا. آکر ؛ مترجم:حسین صفرزاده ؛ مترجم:علی‌اکبر فرهنگی - برآیند پویش - دیویی: 658.8 - 412 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1393 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 7 -04-6090-600-978 انتخاب
10- مدیریت استراتژیک بازار
نويسنده:دیویدا. آکر ؛ مترجم:حسین صفرزاده ؛ مترجم:علی‌اکبر فرهنگی - پیام پویا - دیویی: 658.8 - 412 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 1000 نسخه - 45000 ریال - 3 -05-7933-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4