لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (16)
تالیف (31)
ترجمه (0)
تهران (28)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (12)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (31) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- Reading English newspapers
نويسنده:محمدرضا شمس - جنگل،جاودانه - دیویی: 428.64 - 384 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1397 - 350000 ریال - 5 -866-981-964-978 انتخاب
2- General English texts
نويسنده:مریم بهاردوست ؛ نويسنده:محمدرضا شمس - مرسل - دیویی: 428.64 - 90 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 180000 ریال - 9 -565-972-964-978 انتخاب
3- Reading English newspapers
نويسنده:محمدرضا شمس - جنگل،جاودانه - دیویی: 428.64 - 378 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 140000 ریال - 5 -866-981-964-978 انتخاب
4- Reading English newspapers
نويسنده:محمدرضا شمس - جنگل،جاودانه - دیویی: 428.64 - 378 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1395 - 180000 ریال - 5 -866-981-964-978 انتخاب
5- گرد و قلمبه و 8 قصه دیگر
نويسنده:محمدرضا شمس ؛ تصويرگر:عاطفه ملکی‌جو - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 808.83 - 38 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 50000 ریال - 6 -048-413-600-978 انتخاب
6- Reading English newspapers
نويسنده:محمدرضا شمس - راهیان - دیویی: 428.64 - 284 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 23000 ریال - انتخاب
7- پیراهن پولکی و 7 قصه‌ی دیگر
نويسنده:محمدرضا شمس ؛ تصويرگر:رودابه خائف - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 808.83 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 50000 ریال - 4 -042-413-600-978 انتخاب
8- پيراهن پولكي و 7 قصه‌ي ديگر
نويسنده:محمدرضا شمس ؛ ويراستار:شراره وظیفه‌شناس ؛ تصويرگر:رودابه خائف - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 808.83 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1 -324-413-600-978 انتخاب
9- ضحاک
نويسنده:محمدرضا شمس ؛ ويراستار:شراره وظیفه‌شناس ؛ طراح:مهشید مهاجر - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 291.130955 - 76 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 65000 ریال - 7 -719-391-964-978 انتخاب
10- Reading English newspapers
نويسنده:محمدرضا شمس - راهیان - دیویی: 428.64 - 284 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 23000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4