لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (68)
تالیف (0)
ترجمه (78)
تهران (74)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (78)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (78) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چراهای شگفت‌انگیز: انقراض نسل جانوران: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:آندرو شارمن ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 17 سال 1391 - 2200 نسخه - 35000 ریال - 8 -608-103-600-978 انتخاب
2- دایره‌المعارف علمی می‌دانی چرا؟
نويسنده:آندرو شارمن ؛ مترجم:عباس قاسم‌زاده‌اقدم ؛ مترجم:مجید عمیق - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - 384 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1388 - 3300 نسخه - 170000 ریال - 2 -803-385-964-978 انتخاب
3- چراهای شگفت‌انگیز: گیاهان: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:آندرو شارمن ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 13 سال 1387 - 3300 نسخه - 12000 ریال - 5 -860-323-964-978 انتخاب
4- دایره‌المعارف علمی می‌دانی چرا؟
نويسنده:آندرو شارمن ؛ مترجم:عباس قاسم‌زاده‌اقدم ؛ مترجم:مجید عمیق - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - 432 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1390 - 4000 نسخه - 200000 ریال - 2 -803-385-964-978 انتخاب
5- چراهای شگفت‌انگیز: گیاهان: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:آندرو شارمن ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 19 سال 1390 - 3300 نسخه - 22000 ریال - 9 -250-103-600-978 انتخاب
6- چراهای شگفت‌انگیز: علم و تجربه: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:باربارا تیلور ؛ نويسنده:آندرو شارمن ؛ نويسنده:آنیتا گانری - محراب قلم، کتابهای مهتاب - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 22 سال 1391 - 2200 نسخه - 35000 ریال - 5 -609-103-600-978 انتخاب
7- چراهای شگفت‌انگیز: گیاهان: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:آندرو شارمن ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 15 سال 1388 - 3300 نسخه - 18000 ریال - 9 -961-323-964-978 انتخاب
8- دایره‌المعارف چراهای شگفت‌انگیز: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:آماندا انیل ؛ نويسنده:بریژیت آویسون ؛ نويسنده:آنیتا گانری - محراب قلم، کتابهای مهتاب - 410 صفحه - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 10 سال 1388 - 3300 نسخه - 200000 ریال - 2 -960-323-964-978 انتخاب
9- دایره‌المعارف علمی می‌دانی چرا؟
نويسنده:آندرو شارمن ؛ مترجم:عباس قاسم‌زاده‌اقدم ؛ مترجم:مجید عمیق - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - 480 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 8 سال 1393 - 1600 نسخه - 450000 ریال - 2 -803-385-964-978 انتخاب
10- چراهای شگفت‌انگیز: انقراض نسل جانوران: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:آندرو شارمن ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 19 سال 1397 - 3300 نسخه - 100000 ریال - 0 -969-103-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8