لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (68)
تالیف (0)
ترجمه (78)
تهران (74)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (78)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (78) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چراهای شگفت‌انگیز: گیاهان: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:آندرو شارمن ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 11 سال 1387 - 3300 نسخه - 14000 ریال - 2 -580-323-964-978 انتخاب
2- چراهای شگفت‌انگیز: گیاهان: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:آندرو شارمن ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 15 سال 1388 - 3300 نسخه - 18000 ریال - 9 -961-323-964-978 انتخاب
3- چراهای شگفت‌انگیز: گیاهان: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:آندرو شارمن ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 10 سال 1386 - 2200 نسخه - 12000 ریال - 2 -580-323-964-978 انتخاب
4- چراهای شگفت‌انگیز: انقراض نسل جانوران: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:آندرو شارمن ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1383 - 2500 نسخه - 9000 ریال - 964-323-150-X انتخاب
5- دایره‌المعارف علمی می‌دانی چرا؟
نويسنده:آندرو شارمن ؛ نويسنده:آنیتا گانری ؛ نويسنده:آماندا انیل - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 030 - 480 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 9 سال 1393 - 1400 نسخه - 450000 ریال - 2 -803-385-964-978 انتخاب
6- چراهای شگفت‌انگیز: انقراض نسل جانوران: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:آندرو شارمن ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 5000 نسخه - 8000 ریال - 964-323-150-X انتخاب
7- چراهای شگفت‌انگیز: انقراض نسل جانوران: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:آندرو شارمن ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 12 سال 1389 - 3300 نسخه - 20000 ریال - 3 -096-103-600-978 انتخاب
8- چراهای شگفت‌انگیز: گیاهان: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:آندرو شارمن ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 12 سال 1387 - 2200 نسخه - 14000 ریال - 2 -580-323-964-978 انتخاب
9- چراهای شگفت‌انگیز: انقراض نسل جانوران: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:آندرو شارمن ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 8 سال 1386 - 2200 نسخه - 12000 ریال - 7 -585-323-964-978 انتخاب
10- چراهای شگفت‌انگیز: علوم و فنون: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:آندرو شارمن ؛ نويسنده:آنیتا گانری ؛ نويسنده:آماندا انیل - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 354 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1390 - 3300 نسخه - 130000 ریال - 6 -280-103-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8