لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (40)
تالیف (0)
ترجمه (44)
تهران (42)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (44)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (44) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چراهای شگفت‌انگیز: نوزاد جانوران: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:جنی وود ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1384 - 3000 نسخه - 9000 ریال - 0 -141-323-964 انتخاب
2- دایره‌المعارف چراهای شگفت‌انگیز: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:آماندا انیل ؛ نويسنده:بریژیت آویسون ؛ نويسنده:آنیتا گانری - محراب قلم، کتابهای مهتاب - 410 صفحه - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 10 سال 1388 - 3300 نسخه - 200000 ریال - 2 -960-323-964-978 انتخاب
3- چراهای شگفت‌انگیز: نوزاد جانوران: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:جنی وود ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 17 سال 1390 - 3300 نسخه - 23000 ریال - 3 -405-103-600-978 انتخاب
4- دایره‌المعارف چراهای شگفت‌انگیز: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:آماندا انیل ؛ نويسنده:بریژیت آویسون ؛ نويسنده:آنیتا گانری - محراب قلم، کتابهای مهتاب - 410 صفحه - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 10 سال 1388 - 2200 نسخه - 200000 ریال - 5 -985-323-964-978 انتخاب
5- چراهای شگفت‌انگیز: نوزاد جانوران: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:جنی وود ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 20 سال 1391 - 2200 نسخه - 35000 ریال - 1 -607-103-600-978 انتخاب
6- دایره‌المعارف علمی می‌دانی چرا؟
نويسنده:آندرو شارمن ؛ نويسنده:آنیتا گانری ؛ نويسنده:آماندا انیل - مدرسه - 500 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 0 -803-385-964 انتخاب
7- چراهای شگفت‌انگیز: نوزاد جانوران: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:جنی وود ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1386 - 3300 نسخه - 12000 ریال - 6 -582-323-964-978 انتخاب
8- می‌دانی چرا کانگوروها کیسه دارند؟ و سوال‌های دیگر درباره‌ی بچه‌های جانوران
نويسنده:جنی وود ؛ مترجم:مجید عمیق ؛ ويراستار:سیدحسین ترابی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1390 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 0 -469-385-964-978 انتخاب
9- دایره‌المعارف چراهای شگفت‌انگیز: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:آماندا انیل ؛ نويسنده:بریژیت آویسون ؛ نويسنده:آنیتا گانری - محراب قلم، کتابهای مهتاب - 386 صفحه - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 9 سال 1388 - 3300 نسخه - 200000 ریال - 5 -985-323-964-978 انتخاب
10- چراهای شگفت‌انگیز: نوزاد جانوران: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:جنی وود ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 19 سال 1391 - 3300 نسخه - 35000 ریال - 1 -607-103-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5