لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (41)
تالیف (0)
ترجمه (45)
تهران (43)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (45)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (45) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دایره‌المعارف چراهای شگفت‌انگیز: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:بریژیت آویسون ؛ نويسنده:استیو پارکر ؛ نويسنده:جنی وود - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 410 صفحه - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 16 سال 1395 - 3300 نسخه - 5 -881-103-600-978 انتخاب
2- می‌دانی چرا کانگوروها کیسه دارند؟ و سوال‌های دیگر درباره‌ی بچه‌های جانوران
نويسنده:جنی وود ؛ مترجم:مجید عمیق ؛ ويراستار:سیدحسین ترابی - مدرسه - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 نسخه - 9000 ریال - 8 -469-385-964 انتخاب
3- چراهای شگفت‌انگیز: نوزاد جانوران: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:جنی وود ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 12 سال 1388 - 3300 نسخه - 18000 ریال - 8 -971-323-964-978 انتخاب
4- چراهای شگفت‌انگیز: نوزاد جانوران: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:جنی وود ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 13 سال 1390 - 3300 نسخه - 18000 ریال - 8 -971-323-964-978 انتخاب
5- چراهای شگفت‌انگیز: نوزاد جانوران: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:جنی وود ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 19 سال 1391 - 3300 نسخه - 35000 ریال - 1 -607-103-600-978 انتخاب
6- چراهای شگفت‌انگیز: نوزاد جانوران: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:جنی وود ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:ژاله راستانی - به‌نشر، کتابهای ‌پروانه - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 3000 نسخه - 9000 ریال - 4 -0065-02-964 انتخاب
7- می‌دانی چرا کانگوروها کیسه دارند؟ و سوال‌های دیگر درباره‌ی بچه‌های جانوران
نويسنده:جنی وود ؛ مترجم:مجید عمیق ؛ ويراستار:سیدحسین ترابی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 8 سال 1391 - 2000 نسخه - 45000 ریال - 0 -469-385-964-978 انتخاب
8- چراهای شگفت‌انگیز: نوزاد جانوران: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:جنی وود ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1384 - 3000 نسخه - 9000 ریال - 0 -141-323-964 انتخاب
9- چراهای شگفت‌انگیز: جانوران دنیای ما: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:رود تنودورو ؛ نويسنده:آندرو شارمن ؛ نويسنده:بلیندا وبر - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 226 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1390 - 3300 نسخه - 0 -279-103-600-978 انتخاب
10- می‌دانی چرا کانگوروها کیسه دارند؟ و سوال‌های دیگر درباره‌ی بچه‌های جانوران
نويسنده:جنی وود ؛ مترجم:مجید عمیق ؛ ويراستار:سیدحسین ترابی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 9 سال 1398 - 2000 نسخه - 55000 ریال - 0 -469-385-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5