لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (40)
تالیف (0)
ترجمه (44)
تهران (42)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (44)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (44) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چراهای شگفت‌انگیز: دایره‌المعارف: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:بریژیت آویسون ؛ نويسنده:استیو پارکر ؛ نويسنده:جنی وود - محراب قلم - دیویی: 030 - 402 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 7 سال 1386 - 2200 نسخه - 150000 ریال - 5 -497-323-964 انتخاب
2- چراهای شگفت‌انگیز: نوزاد جانوران: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:جنی وود ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 9 سال 1387 - 3300 نسخه - 14000 ریال - 6 -582-323-964-978 انتخاب
3- چراهای شگفت‌انگیز: نوزاد جانوران: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:جنی وود ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:ژاله راستانی - به‌نشر، کتابهای ‌پروانه - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 3000 نسخه - 9000 ریال - 4 -0065-02-964 انتخاب
4- چراهای شگفت‌انگیز: نوزاد جانوران: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:جنی وود ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 18 سال 1390 - 2200 نسخه - 23000 ریال - 3 -405-103-600-978 انتخاب
5- چراهای شگفت‌انگیز: نوزاد جانوران: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:جنی وود ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 21 سال 1393 - 3300 نسخه - 50000 ریال - 6 -868-103-600-978 انتخاب
6- چراهای شگفت‌انگیز: نوزاد جانوران: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:جنی وود ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 23 سال 1397 - 3300 نسخه - 100000 ریال - 6 -868-103-600-978 انتخاب
7- چراهای شگفت‌انگیز: جانوران دنیای ما: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:رود تنودورو ؛ نويسنده:آندرو شارمن ؛ نويسنده:بلیندا وبر - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 226 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1390 - 3300 نسخه - 0 -279-103-600-978 انتخاب
8- می‌دانی چرا کانگوروها کیسه دارند؟ و سوال‌های دیگر درباره‌ی بچه‌های جانوران
نويسنده:جنی وود ؛ مترجم:مجید عمیق ؛ ويراستار:سیدحسین ترابی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1391 - 1000 نسخه - 45000 ریال - 0 -469-385-964-978 انتخاب
9- چراهای شگفت‌انگیز: نوزاد جانوران: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:جنی وود ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 22 سال 1393 - 2200 نسخه - 50000 ریال - 6 -868-103-600-978 انتخاب
10- چراهای شگفت‌انگیز: نوزاد جانوران: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:جنی وود ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 19 سال 1391 - 3300 نسخه - 35000 ریال - 1 -607-103-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5