لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (0)
تالیف (7)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هویت ستیزی
نويسنده:سعادتملوک تابش - کوشامهر - دیویی: 111.82 - 386 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 160000 ریال - 1 -161-974-964-978 انتخاب
2- ریشه‌ها و پی‌آمدهای روانپریشی
نويسنده:سعادتملوک تابش - کوشامهر،دانشگاه علوم پزشکی شیراز، معاونت فرهنگی و دانشجویی - دیویی: 616.89 - 308 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 30000 ریال - 6 -124-974-964-978 انتخاب
3- علامه شهید سیداسماعیل بلخی و اندیشه‌های او
نويسنده:سعادتملوک تابش - کوشامهر - دیویی: 297.998 - 368 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 150000 ریال - 4 -160-974-964-978 انتخاب
4- راز و رمز نویسندگی
نويسنده:سعادتملوک تابش - کوشامهر،دانشگاه علوم پزشکی شیراز، معاونت فرهنگی و دانشجویی - دیویی: 808.02 - 124 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 30000 ریال - 0 -126-974-964-978 انتخاب
5- چامه‌ها و چکامه‌ها (مجموعه شعر)
شاعر:براتعلی فدایی‌هروی ؛ مقدمه:سعادتملوک تابش - نشر سنبله - دیویی: 8fa1.62 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 10000 ریال - انتخاب
6- مجموعه اشعار
شاعر:سعادتملوک تابش - کوشامهر،دانشگاه علوم پزشکی شیراز، معاونت فرهنگی و دانشجویی - دیویی: 8fa1.62 - 422 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 3 -125-974-964-978 انتخاب
7- شمیم صحرا
شاعر:سعادتملوک تابش - کوشامهر،دانشگاه علوم پزشکی شیراز، معاونت فرهنگی و دانشجویی - دیویی: 8fa1.62 - 160 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 40000 ریال - 7 -127-974-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1