لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(39)
چاپ مجدد (44)
تالیف (81)
ترجمه (2)
تهران (56)
شهرستان (27)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (83) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نامه‌هایی به آسمان
نويسنده:محمدرضا سرگلزایی - همنشین - دیویی: 8fa6.62 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 65000 ریال - 9 -7-95468-600-978 انتخاب
2- شخصیت سالم: هفت سوال کلیدی در روان‌شناسی سلامت و بالیدگی
نويسنده:محمدرضا سرگلزایی - نشر قطره - دیویی: 155.2 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 40000 ریال - 8 -775-341-964-978 انتخاب
3- انسان، فلسفه، عرفان: گفتاری در باب نیاز معنوی انسان به همراه نقدی از دکتر حسین محمودی (دکترای فلسفه دین)
نويسنده:محمدرضا سرگلزایی ؛ ويراستار:مهتا بردبار - بهار سبز - دیویی: 297.83 - 84 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 70000 ریال - 0 -84-5384-600-978 انتخاب
4- جنون قدرت و قدرت نامشروع: در باب فاشیسم، توتالیتاریسم و کاپیتالیسم
نويسنده:محمدرضا سرگلزایی - قطره - دیویی: 303.3 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 160000 ریال - 6 -964-119-600-978 انتخاب
5- شخصیت سالم: هفت سوال کلیدی در روان‌شناسی سلامت و بالیدگی
نويسنده:محمدرضا سرگلزایی - نشر قطره - دیویی: 155.2 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1397 - 110000 ریال - 8 -775-341-964-978 انتخاب
6- جنون قدرت و قدرت نامشروع: در باب فاشیسم، توتالیتاریسم و کاپیتالیسم
نويسنده:محمدرضا سرگلزایی - قطره - دیویی: 303.3 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1399 - 180000 ریال - 6 -964-119-600-978 انتخاب
7- ده سوال بی جواب
نويسنده:محمدرضا سرگلزایی - مرندیز،نی‌نگار - دیویی: 8fa8.862 - 176 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 13500 ریال - 9 -58-5828-964 انتخاب
8- ترک اعتیاد موفق: راهنمای پزشکان
نويسنده:محمدرضا سرگلزایی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - دیویی: 616.8632 - 158 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 6300 ریال - 0 -06-5627-964 انتخاب
9- خودت را دوست داری؟
نويسنده:محمدرضا سرگلزایی - همنشین - دیویی: 155.2 - 60 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 65000 ریال - 3 -7-96560-600-978 انتخاب
10- کوزه‌ای از آب بحر (بازخوانی درس‌های مثنوی برای زندگی امروز)
نويسنده:محمدرضا سرگلزایی ؛ ويراستار:مرضیه نشاط - بهار سبز - دیویی: 8fa1.31 - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 65000 ریال - 7 -69-5384-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9