لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(55)
چاپ مجدد (135)
تالیف (45)
ترجمه (145)
تهران (188)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (166)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (190) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کشتی حیوانات
مترجم:مریم بهرامی - نشر آسمان خیال،خانه گل‌یار - دیویی: 813 - 12 صفحه - 1/2 جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 900 ریال - 7 -14-9954-964 انتخاب
2- اتوبوس
مترجم:مریم بهرامی - آسمان خیال،خانه گل‌یار - دیویی: 813 - 12 صفحه - 1/2 جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1384 - 900 ریال - 7 -31-9954-964 انتخاب
3- قایق قدیمی
مترجم:مریم بهرامی - آسمان خیال،نقد قلم - دیویی: 813 - 12 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1387 - 2000 ریال - 1 -35-7825-964-978 انتخاب
4- قایق قدیمی
مترجم:مریم بهرامی - آسمان خیال - دیویی: 813 - 12 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 900 ریال - 8 -35-7825-964 انتخاب
5- تپلی و نقاشی
مترجم:مریم بهرامی - آسمان خیال - دیویی: 813 - 12 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 900 ریال - 1 -50-7825-964 انتخاب
6- پرورش کودک
نويسنده:مریم بهرامی - همایون‌ آثار - دیویی: 649.1 - 90 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 20000 ریال - 4 -5-91959-600-978 انتخاب
7- ساعت مطالعه
مترجم:مریم بهرامی - آسمان خیال - دیویی: 813 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1391 - 3000 ریال - 5 -79-7825-964-978 انتخاب
8- پرنسس تنسی
نويسنده:سوزان ویلیامز ؛ مترجم:نرگس سلحشور ؛ ويراستار:مریم بهرامی - آسمان خیال،نقد قلم - دیویی: 823.914 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 32000 ریال - 8 -046-229-964-978 انتخاب
9- تپلی و جوجه تیغی
مترجم:مریم بهرامی - آسمان خیال - دیویی: 813 - 12 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 7 سال 1394 - 10000 ریال - 8 -52-7825-964-978 انتخاب
10- من صورتی هستم
نويسنده:سپهر آدمپور‌مقدم ؛ تصويرگر:مریم بهرامی - آسمان خیال - دیویی: 649.64 - 10 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 12000 ریال - 7 -270-229-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 19