لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(42)
چاپ مجدد (53)
تالیف (68)
ترجمه (27)
تهران (95)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (95) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شب آفتابی
نويسنده:پروانه طاهری - آستان دوست - دیویی: 8fa3.62 - 414 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 85000 ریال - 5 -4-91975-600-978 انتخاب
2- زندگینامه چهارده معصوم (ع): (نسیم محمد(ص))
نويسنده:علی دانشور ؛ ويراستار:پروانه طاهری - محراب دانش - دیویی: 297.95 - 428 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1387 - 5000 نسخه - 35000 ریال - 8 -00-2758-964 انتخاب
3- تندیس دروغین
نويسنده:مهناز اسکندریان ؛ ويراستار:پروانه طاهری - نظری - دیویی: 8fa3.62 - 488 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 500 نسخه - 7 -570-289-600-978 انتخاب
4- عشق ممنوعه
نويسنده:شهره فروتنی ؛ ويراستار:پروانه طاهری - شقایق - دیویی: 8fa3.62 - 514 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1389 - 3000 نسخه - 65000 ریال - 9 -012-216-964-978 انتخاب
5- در کوچه‌باغ شعر نو
به‌اهتمام:پروانه طاهری - محراب دانش - دیویی: 8fa1.62 - 440 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 5000 نسخه - 69000 ریال - 0 -05-2758-964-978 انتخاب
6- ستاره‌های آرزو
نويسنده:سمانه صالحی ؛ ويراستار:پروانه طاهری - کتاب نغمه - دیویی: 8fa3.62 - 266 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 7 -8-96412-964-978 انتخاب
7- زندگینامه چهارده معصوم (ع): (نسیم محمد(ص))
نويسنده:علی دانشور ؛ ويراستار:پروانه طاهری - محراب دانش - دیویی: 297.95 - 428 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1387 - 5000 نسخه - 33000 ریال - 8 -00-2758-964 انتخاب
8- خشمت را بسوزان قبل از آنکه خشم تو را بسوزاند: " راههای کنترل خشم" 12 پیشنهاد عملی برای کنترل خشم و عصبانیت
نويسنده:جی‌.پی. واسوانی ؛ مترجم:شهناز(حمزه‌لو) مجیدی ؛ ويراستار:پروانه طاهری - محراب دانش - دیویی: 152.27 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 5000 نسخه - 29000 ریال - 3 -08-2758-964 انتخاب
9- خشمت را بسوزان قبل از آنکه خشم تو را بسوزاند: " راههای کنترل خشم" 12 پیشنهاد عملی برای کنترل خشم و عصبانیت
نويسنده:جی‌.پی. واسوانی ؛ مترجم:شهناز(حمزه‌لو) مجیدی ؛ ويراستار:پروانه طاهری - محراب دانش - دیویی: 152.27 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 3 -08-2758-964 انتخاب
10- ماتاهاری
نويسنده:پائولو کوییلو ؛ مترجم:پاکانه نصیری ؛ ويراستار:پروانه طاهری - کتاب نغمه - دیویی: 869.342 - 204 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 180000 ریال - 6 -27-5873-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10