لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(46)
چاپ مجدد (57)
تالیف (68)
ترجمه (35)
تهران (103)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (103) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خشمت را بسوزان قبل از آنکه خشم تو را بسوزاند: " راههای کنترل خشم" 12 پیشنهاد عملی برای کنترل خشم و عصبانیت
نويسنده:جی‌.پی. واسوانی ؛ مترجم:شهناز(حمزه‌لو) مجیدی ؛ ويراستار:پروانه طاهری - محراب دانش - دیویی: 152.27 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 3 -08-2758-964 انتخاب
2- شب آفتابی
نويسنده:پروانه طاهری - شقایق - دیویی: 8fa3.62 - 412 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 5 -081-216-964-978 انتخاب
3- خشمت را بسوزان قبل از آنکه خشم تو را بسوزاند: راههای کنترل خشم، 12 پیشنهاد عملی برای کنترل خشم و عصبانیت
نويسنده:جی‌.پی. واسوانی ؛ مترجم:شهناز(حمزه‌لو) مجیدی ؛ ويراستار:پروانه طاهری - محراب دانش - دیویی: 152.27 - 142 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 500 نسخه - 130000 ریال - 3 -08-2758-964 انتخاب
4- خشمت را بسوزان قبل از آنکه خشم تو را بسوزاند: " راههای کنترل خشم" 12 پیشنهاد عملی برای کنترل خشم و عصبانیت
نويسنده:جی‌.پی. واسوانی ؛ مترجم:شهناز(حمزه‌لو) مجیدی ؛ ويراستار:پروانه طاهری - محراب دانش - دیویی: 152.27 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 3 -08-2758-964 انتخاب
5- با من از عشق بگو
نويسنده:فاطمه صابری‌کرمانی ؛ ويراستار:پروانه طاهری - شقایق - دیویی: 8fa3.62 - 266 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 100 نسخه - 250000 ریال - 8 -019-216-964-978 انتخاب
6- ماتاهاری
نويسنده:پائولو کوییلو ؛ مترجم:پروانه طاهری - عطر کاج - دیویی: 869.342 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 100 نسخه - 220000 ریال - 4 -2-99833-622-978 انتخاب
7- با من از عشق بگو
نويسنده:فاطمه صابری‌کرمانی ؛ ويراستار:پروانه طاهری - شقایق - دیویی: 8fa3.62 - 268 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1396 - 1500 نسخه - 200000 ریال - 8 -019-216-964-978 انتخاب
8- یک ماه و چهار ستاره "گزیده‌ای از اشعار پنج شاعر معروف ایرانی"
به‌اهتمام:پروانه طاهری - آستان دوست - دیویی: 8fa1.008 - 506 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 95000 ریال - 4 -3-91764-600-978 انتخاب
9- عشق ممنوعه
نويسنده:شهره فروتنی ؛ ويراستار:پروانه طاهری - شقایق - دیویی: 8fa3.62 - 514 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1389 - 3000 نسخه - 65000 ریال - 9 -012-216-964-978 انتخاب
10- هیپی
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:پروانه طاهری - عطر کاج - دیویی: 869.342 - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 500 نسخه - 340000 ریال - 9 -7-99833-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11