لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(47)
چاپ مجدد (62)
تالیف (68)
ترجمه (41)
تهران (109)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (109) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حسرت عشق
نويسنده:مرضیه رحمانی‌پور ؛ ويراستار:پروانه طاهری - غزلسرا - دیویی: 8fa3.62 - 482 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1392 - 1100 نسخه - 145000 ریال - 1 -22-7065-964-978 انتخاب
2- نیروی مثبت سپاسگزاری
نويسنده:جی‌.پی. واسوانی ؛ مترجم:شهناز(حمزه‌لو) مجیدی ؛ ويراستار:پروانه طاهری - محراب دانش - دیویی: 179.9 - 98 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1393 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 4 -10-2758-964-978 انتخاب
3- شوکران عشق
نويسنده:پروانه طاهری - شقایق - دیویی: 8fa3.62 - 406 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 5000 نسخه - 35000 ریال - 6 -38-7928-964 انتخاب
4- دوشیزه
نويسنده:فهیمه سلیمانی ؛ ويراستار:پروانه طاهری - شقایق - دیویی: 8fa3.62 - 386 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1393 - 1100 نسخه - 165000 ریال - 5 -007-216-964-978 انتخاب
5- مریم پاییزی
نويسنده:الهه محمدی ؛ ويراستار:پروانه طاهری - شقایق - دیویی: 8fa3.62 - 266 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1392 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 9 -009-216-964-978 انتخاب
6- شب آفتابی
نويسنده:پروانه طاهری - شقایق - دیویی: 8fa3.62 - 416 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1396 - 1100 نسخه - 300000 ریال - 5 -081-216-964-978 انتخاب
7- برنده تنهاست
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:پروانه طاهری - عطر کاج - دیویی: 869.342 - 482 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 110 نسخه - 680000 ریال - 9 -8-95184-622-978 انتخاب
8- زندگینامه دانشمندان ایران و جهان
نويسنده:پروانه طاهری ؛ ويراستار:مونا ناصرالمعمار - محراب دانش - دیویی: 509.22 - 416 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1386 - 5000 نسخه - 28000 ریال - 6 -01-2758-964 انتخاب
9- شب آفتابی
نويسنده:پروانه طاهری - آستان دوست - دیویی: 8fa3.62 - 414 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 85000 ریال - 5 -4-91975-600-978 انتخاب
10- خشمت را بسوزان قبل از آنکه خشم تو را بسوزاند: " راههای کنترل خشم" 12 پیشنهاد عملی برای کنترل خشم و عصبانیت
نويسنده:جی‌.پی. واسوانی ؛ مترجم:شهناز(حمزه‌لو) مجیدی ؛ ويراستار:پروانه طاهری - محراب دانش - دیویی: 152.27 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 3 -08-2758-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11