لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(42)
چاپ مجدد (51)
تالیف (68)
ترجمه (25)
تهران (93)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (93) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نیروی مثبت سپاسگزاری
نويسنده:جی‌.پی. واسوانی ؛ مترجم:شهناز(حمزه‌لو) مجیدی ؛ ويراستار:پروانه طاهری - محراب دانش - 98 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1393 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 4 -10-2758-964-978 انتخاب
2- تندیس دروغین
نويسنده:مهناز اسکندریان ؛ ويراستار:پروانه طاهری - غزلسرا - 502 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 55000 ریال - 4 -18-7065-964-978 انتخاب
3- خونبهار
نويسنده:سحر سزاوار ؛ ويراستار:پروانه طاهری - شقایق - 366 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 100 نسخه - 245000 ریال - 9 -096-216-964-978 انتخاب
4- شاهنامه: بر اساس آخرین نسخه تصحیح شده شاهنامه چاپ مسکو و ژول مول
شاعر:ابوالقاسم فردوسی ؛ مصحح:ژول مول ؛ به‌اهتمام:پروانه طاهری - شقایق - 1672 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1386 - 5000 نسخه - 120000 ریال - 6 -69-7928-964 انتخاب
5- در کوچه‌باغ شعر نو
گردآورنده:پروانه طاهری - محراب دانش - 438 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 500 نسخه - 300000 ریال - 0 -05-2758-964-978 انتخاب
6- مریم پاییزی
نويسنده:الهه محمدی ؛ ويراستار:پروانه طاهری - شقایق - 272 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1393 - 1100 نسخه - 105000 ریال - 9 -009-216-964-978 انتخاب
7- شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی
به‌اهتمام:پروانه طاهری ؛ به‌اهتمام:مونا ناصرالمعمار - شقایق - 608 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 140000 ریال - 964-7928-70-X انتخاب
8- با من از عشق بگو
نويسنده:فاطمه صابری‌کرمانی ؛ ويراستار:پروانه طاهری - شقایق - 266 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 100 نسخه - 250000 ریال - 8 -019-216-964-978 انتخاب
9- اشک و بارون و عشق
نويسنده:فاطمه صابری‌کرمانی ؛ ويراستار:پروانه طاهری - شقایق - 362 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 1100 نسخه - 125000 ریال - 1 -063-216-964-978 انتخاب
10- از مروست تا دهلی
نويسنده:فلور یزدانی ؛ ويراستار:پروانه طاهری - غزلسرا - 442 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 2000 نسخه - 250000 ریال - 2 -41-7065-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10