لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(47)
چاپ مجدد (62)
تالیف (68)
ترجمه (41)
تهران (109)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (109) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- با من از عشق بگو
نويسنده:فاطمه صابری‌کرمانی ؛ ويراستار:پروانه طاهری - شقایق - دیویی: 8fa3.62 - 268 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1396 - 200000 ریال - 8 -019-216-964-978 انتخاب
2- مریم پاییزی
نويسنده:الهه محمدی ؛ ويراستار:پروانه طاهری - شقایق - دیویی: 8fa3.62 - 266 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1392 - 50000 ریال - 9 -009-216-964-978 انتخاب
3- عشق ممنوعه
نويسنده:شهره فروتنی ؛ ويراستار:پروانه طاهری - شقایق - دیویی: 8fa3.62 - 510 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1391 - 75000 ریال - 9 -012-216-964-978 انتخاب
4- خونبهار
نويسنده:سحر سزاوار ؛ ويراستار:پروانه طاهری - شقایق - دیویی: 8fa3.62 - 366 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 245000 ریال - 9 -096-216-964-978 انتخاب
5- فرمان‌های شفابخش: قانون عشق، قانون کارما، قانون سرنوشت
نويسنده:فلورانس اسکاول‌شین ؛ مترجم:پروانه طاهری - عطر کاج - دیویی: 294.5211 - 84 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 130000 ریال - 6 -00-6912-622-978 انتخاب
6- ستاره‌های آرزو
نويسنده:سمانه صالحی ؛ ويراستار:پروانه طاهری - کتاب نغمه - دیویی: 8fa3.62 - 262 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 100000 ریال - 7 -8-96412-964-978 انتخاب
7- خشمت را بسوزان قبل از آنکه خشم تو را بسوزاند: " راههای کنترل خشم" 12 پیشنهاد عملی برای کنترل خشم و عصبانیت
نويسنده:جی‌.پی. واسوانی ؛ مترجم:شهناز(حمزه‌لو) مجیدی ؛ ويراستار:پروانه طاهری - محراب دانش - دیویی: 152.27 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 55000 ریال - 3 -08-2758-964 انتخاب
8- زندگینامه دانشمندان ایران و جهان
نويسنده:پروانه طاهری ؛ ويراستار:مونا ناصرالمعمار - محراب دانش - دیویی: 509.22 - 416 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1386 - 28000 ریال - 6 -01-2758-964 انتخاب
9- مستانه
نويسنده:پروانه طاهری - شقایق - دیویی: 8fa3.62 - 406 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1392 - 125000 ریال - 3 -79-7928-964-978 انتخاب
10- معجزه عشق "فقط عشق است که می‌ماند"
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:پروانه طاهری - کتاب نغمه - دیویی: 152.41 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 200000 ریال - 1 -35-5873-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11