لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (11)
تالیف (0)
ترجمه (14)
تهران (14)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (14) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تکامل و رفتار اطفال
نويسنده:استیون پارکر ؛ نويسنده:بری زوکرمن ؛ نويسنده:مریلین آگوستین - دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - دیویی: 618.9289 - 528 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 65000 ریال - 2 -51-8863-964-978 انتخاب
2- تغذیه و تربیت کودک
نويسنده:بنجامین اسپاک ؛ نويسنده:استیون پارکر ؛ مترجم:مصطفی مدنی - زوار - دیویی: 649.122 - 898 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 24 سال 1395 - 450000 ریال - 2 -142-401-964 انتخاب
3- تغذیه و تربیت کودک
نويسنده:بنجامین اسپاک ؛ نويسنده:استیون پارکر ؛ مترجم:مصطفی مدنی - زوار - دیویی: 649.122 - 898 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 25 سال 1396 - 580000 ریال - 2 -142-401-964 انتخاب
4- تغذیه و تربیت کودک
نويسنده:بنجامین اسپاک ؛ نويسنده:استیون پارکر ؛ مترجم:مصطفی مدنی - زوار - دیویی: 649.122 - 924 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 22 سال 1392 - 350000 ریال - 2 -142-401-964 انتخاب
5- تغذیه و نگهداری کودک
نويسنده:بنجامین اسپاک ؛ مترجم:استیون پارکر ؛ مترجم:پروین قائمی - پیمان - دیویی: 649.1 - 864 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1382 - 40000 ریال - 3 -57-5981-964 انتخاب
6- تغذیه و تربیت کودک
نويسنده:بنجامین اسپاک ؛ نويسنده:استیون پارکر ؛ مترجم:زهرا سیدعرب - میلاد - دیویی: 649.122 - 864 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1382 - 48000 ریال - 4 -60-6261-964 انتخاب
7- تغذیه و تربیت کودک
نويسنده:بنجامین اسپاک ؛ نويسنده:استیون پارکر ؛ مترجم:زهرا سیدعرب - میلاد - دیویی: 649.122 - 864 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1393 - 300000 ریال - 0 -60-6261-964-978 انتخاب
8- تغذیه و نگهداری کودک
نويسنده:بنجامین اسپاک ؛ مترجم:استیون پارکر ؛ مترجم:پروین قائمی - پیمان - دیویی: 649.1 - 866 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1384 - 55000 ریال - 3 -57-5981-964 انتخاب
9- تغذیه و تربیت کودک
نويسنده:بنجامین اسپاک ؛ نويسنده:استیون پارکر ؛ مترجم:زهرا سیدعرب - میلاد - دیویی: 649.122 - 862 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1392 - 150000 ریال - 0 -60-6261-964-978 انتخاب
10- تغذیه و تربیت کودک
نويسنده:بنجامین اسپاک ؛ نويسنده:استیون پارکر ؛ مترجم:مصطفی مدنی - زوار - دیویی: 649.122 - 902 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 21 سال 1391 - 270000 ریال - 2 -142-401-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2