لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (0)
تالیف (1)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (1) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهنمای آفات، بیماریها و علفهای هرز سیب
نويسنده:رئوف کلیایی ؛ نويسنده:حسین خبازجلفایی ؛ نويسنده:سیدحسین میرکمالی - نشر آموزش کشاورزی - دیویی: 634.119 - 254 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 8 -28-7908-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1