لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (24)
تالیف (0)
ترجمه (39)
تهران (16)
شهرستان (23)
كودك و نوجوان (39)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (39) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آب پوسته دارد
نويسنده:هلن تیلور ؛ مترجم:محبوبه مسگرتهرانی ؛ ويراستار:محمدرضا افضلی - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 507 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 40000 ریال - 7 -35-7414-964-978 انتخاب
2- دانستنیهای شگفت‌انگیز درباره زمان
نويسنده:هلن تیلور ؛ مترجم:محمود هوسی - شرکت به نشر - دیویی: 529 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 8500 ریال - 6 -0935-02-964-978 انتخاب
3- آب پوسته دارد
نويسنده:هلن تیلور ؛ مترجم:محبوبه مسگرتهرانی ؛ ويراستار:محمدرضا افضلی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 507 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 5000 ریال - 8 -35-7414-964 انتخاب
4- باور نمی‌کنی اما...
نويسنده:هلن تیلور ؛ مترجم:محبوبه مسگرتهرانی ؛ مترجم:اختر رجبی - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 500 - 146 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 180000 ریال - 7 -318-389-964-978 انتخاب
5- دانستنیهای شگفت‌انگیز درباره فصل‌ها
نويسنده:هلن تیلور ؛ مترجم:محمود هوسی - شرکت به نشر - دیویی: 508 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 8500 ریال - 9 -0934-02-964-978 انتخاب
6- صاعقه از خورشید داغتر است
نويسنده:هلن تیلور ؛ مترجم:اختر رجبی ؛ ويراستار:محمدرضا افضلی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 507 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 5000 ریال - 6 -36-7414-964 انتخاب
7- گیاهان از نور خورشید تغذیه می‌کنند
نويسنده:هلن تیلور ؛ مترجم:محمدرضا داهی ؛ ويراستار:محمدرضا افضلی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 507 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 12000 ریال - 1 -37-7414-964-978 انتخاب
8- دانستنیهای شگفت‌انگیز درباره ستاره‌ها
نويسنده:هلن تیلور ؛ مترجم:محمود هوسی - شرکت به نشر - دیویی: 523.8 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 8500 ریال - 0 -0937-02-964-978 انتخاب
9- دانستنیهای شگفت‌انگیز درباره ستاره‌ها
نويسنده:هلن تیلور ؛ مترجم:محمود هوسی - شرکت به نشر - دیویی: 523.8 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 35000 ریال - 0 -0937-02-964-978 انتخاب
10- مجموعه دانستنیهای شگفت‌انگیز
نويسنده:هلن تیلور ؛ مترجم:محمود هوسی - به نشر (انتشارات آستان قدس رضوی) - دیویی: 030 - 244 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 165000 ریال - 1 -1764-02-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4