لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(57)
چاپ مجدد (161)
تالیف (214)
ترجمه (4)
تهران (216)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (218) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سفر به شب (فیلمنامه)
نويسنده:بهرام بیضایی - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 791.4372 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 70000 ریال - 6 -115-194-964-978 انتخاب
2- حقایقی درباره‌ی لیلا دختر ادریس
فيلمنامه نويس:بهرام بیضایی - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 791.4372 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1382 - 12000 ریال - 6 -29-6751-964 انتخاب
3- شب هزارویکم [نمایشنامه]
نويسنده:بهرام بیضایی - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 8fa2.62 - 132 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1388 - 35000 ریال - 2 -82-6751-964 انتخاب
4- مجلس قربانی سنمار [نمایشنامه]
نويسنده:بهرام بیضایی - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 8fa2.62 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 6000 ریال - 964-6751-27-X انتخاب
5- سیاوش‌خوانی [فیلمنامه] و نیز برای اجرای زنده در توس فردوسی و میدان‌های بزرگ همه‌ی روستاها و پهنه‌ی میان چادرهای همه‌ی ایل‌‌ها
نويسنده:بهرام بیضایی - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 8fa2.62 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1392 - 100000 ریال - 4 -44-5512-964-978 انتخاب
6- چهار صندوق (نمایشنامه)
نويسنده:بهرام بیضایی - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 8fa2.62 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1379 - 6000 ریال - انتخاب
7- مقصد [فیلمنامه]
نويسنده:بهرام بیضایی - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 791.4372 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 20000 ریال - 964-5512-93-X انتخاب
8- "شب شاعران" مجموعه شعر
نويسنده:بهرام بیضایی - نشر ساحل - دیویی: 8fa1.62 - 144 صفحه - جیبی - چاپ 1 سال 1363 - 160 ریال - انتخاب
9- دیباچه‌ی نوین شاهنامه [فیلمنامه]
نويسنده:بهرام بیضایی - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 791.43 - 131 صفحه - چاپ 2 سال 1370 - 680 ریال - انتخاب
10- مرگ یزدگرد مجلس شاه‌کشی
نويسنده:بهرام بیضایی - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 8fa2 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1373 - 1300 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 22