لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (8)
تالیف (9)
ترجمه (2)
تهران (11)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (11) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پاسخ به ابهامات: آشنایی با جنگ
نويسنده:علیرضا لطف‌الله‌زادگان ؛ ويراستار:مهدی انصاری ؛ ويراستار:محمدمظفر خرمی - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - دیویی: 955.0843 - 60 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 13 سال 1385 - 2000 ریال - 2 -40-6315-964 انتخاب
2- شرایط متحول امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
نويسنده:حشمت‌الله فلاحت‌پیشه ؛ ويراستار:محمدمظفر خرمی - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دانشکده فرماندهی و ستاد، معاونت پژوهش - دیویی: 955.084 - 106 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 7500 ریال - 1 -8-93025-964 انتخاب
3- پاسخ به ابهامات
نويسنده:علیرضا لطف‌الله‌زادگان ؛ ويراستار:مهدی انصاری ؛ ويراستار:محمدمظفر خرمی - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - دیویی: 955.0843 - 60 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 13 سال 1383 - 2000 ریال - 2 -40-6315-964 انتخاب
4- انتخاب‌های تسلیحاتی ایران: مسائل و تحلیل‌ها
مترجم:پیروز ایزدی ؛ ويراستار:محمدمظفر خرمی - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دانشکده فرماندهی و ستاد، معاونت پژوهش - دیویی: 355.8251190955 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 10000 ریال - 5 -6-93025-964 انتخاب
5- آشنایی با جنگ: پاسخ به ابهامات
نويسنده:علیرضا لطف‌الله‌زادگان ؛ ويراستار:مهدی انصاری ؛ ويراستار:محمدمظفر خرمی - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - دیویی: 955.0843 - 60 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 9 سال 1382 - 2000 ریال - 2 -40-6315-964 انتخاب
6- آشنایی با جنگ: پاسخ به ابهامات
نويسنده:علیرضا لطف‌الله‌زادگان ؛ ويراستار:مهدی انصاری ؛ ويراستار:محمدمظفر خرمی - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - دیویی: 955.0843 - 60 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 10 سال 1382 - 15000 ریال - 2 -40-6315-964 انتخاب
7- آشنایی با جنگ: پاسخ به ابهامات
نويسنده:علیرضا لطف‌الله‌زادگان ؛ ويراستار:مهدی انصاری ؛ ويراستار:محمدمظفر خرمی - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - دیویی: 955.0843 - 60 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 12 سال 1382 - 2000 ریال - 2 -40-6315-964 انتخاب
8- آشنایی با جنگ: پاسخ به ابهامات
نويسنده:علیرضا لطف‌الله‌زادگان ؛ ويراستار:مهدی انصاری ؛ ويراستار:محمدمظفر خرمی - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - دیویی: 955.0843 - 60 صفحه - جلد 2 - پالتویی (شومیز) - چاپ 15 سال 1390 - 6000 ریال - 2 -40-6315-964-978 انتخاب
9- آشنایی با جنگ: پاسخ به ابهامات
نويسنده:علیرضا لطف‌الله‌زادگان ؛ ويراستار:مهدی انصاری ؛ ويراستار:محمدمظفر خرمی - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - دیویی: 955.0843 - 60 صفحه - جلد 2 - پالتویی (شومیز) - چاپ 16 سال 1390 - 6000 ریال - 2 -40-6315-964-978 انتخاب
10- آشنایی با جنگ: پاسخ به ابهامات
نويسنده:علیرضا لطف‌الله‌زادگان ؛ ويراستار:مهدی انصاری ؛ ويراستار:محمدمظفر خرمی - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - دیویی: 955.0843 - 60 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 11 سال 1382 - 2000 ریال - 2 -40-6315-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2